Aanpassing teams en wedstrijdprogramma

Op 07092018 zijn nieuwe pdf bestanden van alle teams gepubliceerd:
Er zijn veranderingen in de teams:
Poule B:
Gaer Gedaon Baarlo 1
Poule C:
Leanzo Grashoek 3

Aan de spelers die geen dubbelpartij (kunnen) spelen zijn toegevoegd:
265 Piet van Soest van Gaer Gedaon Baarlo 2
410 Twan Dings KBO De Ankerplaats

Zie verder het menu: Competitie seizoen 2018-2019 en de submenu’s

Informatie uit de Algemene jaarvergadering van 27 augustus 2018

Bestuur:

De erevoorzitter Jac Habets legt zijn bestuursfunctie na 26 jaar neer.
Henny Pijnenburg van KBO Panningen meldt zich aan voor een bestuursfunctie.

Competitie:
De wedstrijden in Poule A zullen aanvangen om 13:00 uur in plaats van 13:30 uur.

7 Spelers zijn vrijgesteld van het spelen van een dubbelpartij. Zie ‘Informatie Teams en wedstrijdprogramma.
De teamleiders worden verzocht hier rekening mee te houden.

27 augustus 2018 Algemene jaarvergadering SBB Maas en Peel

U komt toch ook naar deze Algemene jaarvergadering!
Van ieder team wordt verwacht dat er tenminste twee personen aanwezig zijn!
De uitnodiging en de agenda kunt u downloaden via onderstaande links.
– uitnodiging Algemene jaarvergadering 2018
– agenda Algemene jaarvergadering 2018

De (overige) agendastukken zijn aan de teamleiders toegezonden.