Dank u voor uw stem!

Er zijn 63 stemmen uitgebracht op onze biljartbond.
Door uw stem heeft de RABOBANK Clubkascampagne een mooi bedrag ad € 229,32 opgebracht.
Hartelijk dank daarvoor!