Overlijden Harrie Janssen.

Vandaag hebben wij het bericht ontvangen dat de Heer Harrie Janssen uit Beringe
op maandag 3 juni 2014 is overleden. Harrie speelde KBO Beringe te Beringe.

Geheel onverwachts is,
In de kracht van zijn leven en nog vol van plannen,
aan zijn laatste reis begonnen

                         Harrie Janssen.

     Deurne, 15 januari 1956 † Goes, 2 juni 2024

Familie Janssen
Kardinaal van Rossumstraat 1
5986 BJ Beringe

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Harrie op zondag 9 juni van 14.00 – 16.00 uur in het rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1 te Meijel.
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden

Met oprechte deelneming wensen bestuur en alle leden van de S.B.B. “Maas en Peel “, familie, vrienden en bekenden van Harrie  veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden SBB Maasenpeel.

De kampioenen zijn bekend.

De Kampioenen in de A-B en C klasse zijn bekend.

In de A klasse is dit Seniorenvereniging Kepel 3 geworden met 108 punten.
In de B klasse is dit Ankerplaats Grashoek 1 geworden met 138 punten
In de C klasse is dit S.B.V Egchel 3 geworden met 140 punten.

Felicitaties van het bestuur en alle leden van S.B.B Maas en Peel voor de
kampioen-teams in de A-B en C klasse.

Informatie wanneer en waar de recepties zullen zijn vindt u in de uitnodigingen
die u eveneens op deze site kunt vinden.

Voorzitter,
namens het bestuur S.B.B.MaasenPeel.

Instructie Opgave nieuwe leden

Instructie Opgave Nieuwe Leden.
Beste teamleider(s),

Zoals eerder beloofd hierbij de (voorlopige) procedure voor de aanmelding van nieuwe leden. 

Opgave nieuwe leden.
Enkele formulieren die ervoor moeten zorgen dat alle gegevens van nieuwe spelers in een keer goed en volledig aangeleverd kunnen worden.  

    1: Wijzigingsformulier leden 
    2: Privacy verklaring SBB nieuwe leden

Opgave instructies:
      1: Druk de privacyverklaring af en laat deze invullen en ondertekenen door het nieuwe lid.
      2: Vul het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden in.
Lever beide documenten persoonlijk, per post of middels e-mail aan naar de ledenadministratie.  Ledenadministratie@sbbmaasenpeel.nl

 Betalings instructies:
       1: Zorg voor betaling van de contributie.
       2: De contributie voor dit nieuwe seizoen bedraagt € 13,00 per lid.
       3: Betalingsgegevens: IBAN: NL85 RABO 0103 9025 97
                                                    Senioren Biljart Bond Maas en Peel
       4: Vermeld als omschrijving: naam van de nieuwe speler en het team (nummer)

Na registratie in de ledenadministratie en de koppeling/opname in de betreffende  vereniging
zal de wedstrijdleider (wedstrijdleider@sbbmaasenpeel.nl) geïnformeerd worden.
Deze zorgt dan voor opname van het nieuwe lid in genoemde team van deze vereniging.
Via dezelfde e-mail account zal de penningmeester (tevens waarnemend wedstrijdleider )
geïnformeerd worden en zal hij controleren of de contributie is overgemaakt.

 

Privacy

Privacyreglement Senioren Biljart Bond Maas en Peel.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).

Het belangrijkste verschil is dat de AVG een zogenaamde “inspanningsverplichting” kent. Dit betekent dat elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt verplicht is vast te leggen welke gegevens ze vastleggen, voor welk doel, op welke wijze etc. en daarbij ook vastleggen hoe bijvoorbeeld derden met deze gegevens om moeten gaan.

SBB Maas en Peel zal de komende weken de organisatie AVG bestendig maken in lijn met deze wetgeving en hierbij de aangesloten biljartverenigingen en alle leden informeren over de te nemen stappen, rechten en plichten.

Voor meer informatie over de door de verenigingen te nemen acties kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voorbereiden-op-de-avg

Aanvang competitie 2016-2017

seizoen-2016-2017Inmiddels zijn de scholen al weer begonnen. De meeste mensen hebben hun vakantie er op zitten en bijna alle verenigingen zijn weer aan een nieuw seizoen begonnen. Ook onze organisatie staat weer in de startblokken. Op maandag 19 september zullen de biljartballen weer over de lakens rollen. Wij hopen op een sportief en succesvol biljartseizoen voor iedereen en hopen dat jullie allemaal weer in dit nieuwe seizoen er vol voor gaan. Tevens gaat het jubileumjaar van start! Alle gegevens van de nieuwe competitie kunt U hier terug vinden. Anders wel op de website van BiljartPoint.

Nieuwe leden seizoen 2016-2017

nieuwe leden

Senioren Biljart Bond “Maas en Peel” heet haar nieuwe leden hartelijk welkom. We vinden het prettig dat er regelmatig nieuwe leden bij komen. Dat is goed voor de vereniging maar ook goed voor de leden. Leuk dat jullie lid zijn geworden van onze vereniging. Hopelijk is dit het begin of vervolg van een biljart carrière. Hier zijn wij als vereniging zeer blij mee. Wij hopen dan ook dat onze nieuwe leden zich snel thuis zullen voelen en veel biljart plezier zullen beleven.

2602  Piet Nijssen gaat spelen bij BC Colé in Meijel.
2603  Wim Fintelman KBO Panningen
2604  Noud Hooft van Huysduynen gaat biljarten bij De Maasoever in Kessel.
2205  Peter Boots bij De Maasoever Kessel
2606  Sjaak Janssen gaat biljarten bij KBO Panningen
2205  Antoon Mulders bij KBO Panningen
2608  Fons Reijnen gaat spelen bij SBV Egchel
2701  Wim Peeters gaat biljarten bij KBO Panningen