Rabo Clubsupport 2021

Afbeelding

Wij kunnen nu stemmen!

Laat uw stem niet verloren gaan               

Alle leden van de Rabobank kunnen stemmen vanaf  4 oktober tot  25 oktober.
Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen?

Heeft u hulp nodig bij het uitbrengen van uw stem?
Neem even contact op met een van onze bestuursleden.


Zij helpen u graag.Bestuur Senioren Biljart Bond Maas en Peel.

 

Klik om toegang te krijgen tot 2_Rabo-ClubSupport-2021-3.pdf

Spelen dubbele partij

                                               Spelen dubbel partij.

Onlangs is een wedstrijd gespeeld waar een verkeerde speler een dubbele partij gespeeld heeft. Dat heeft tot gevolg dat een eventueel gewonnen partij als verloren beschouwd wordt en gaan de punten naar de tegenpartij en bij het eigen team worden de punten in mindering gebracht.

Aandacht voor het volgende:

De teamleiders dienen het reglement altijd (digitaal) bij zich te hebben. Wanneer er voor aanvang van de wedstrijden problemen zijn met de bezetting en er niet volgens de regels gespeeld kan worden, dan dient vooraf met de wedstrijdleider en/of reserve wedstrijdleider contact te worden opgenomen. Een optie kan dan zijn dat de wedstrijd wordt uitgesteld naar een andere datum.

Voor de duidelijkheid zie hieronder artikel 10 van het wedstrijdreglement.

  1. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits onvoorziene omstandigheden. Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde wedstrijd als verloren te be-schouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben gewonnen, wordt de uitslag 5-4.

 

 

Reglement aangepast

Het reglement van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel is naar aanleiding van de in de jaarvergadering van30 augustus 2021 en eerder genomen besluiten aangepast.
Artikel 26b is toegevoegd
Artikel 13 is gewijzigd.
In het menu ‘Reglement’ kunt u het reglement raadplegen en/of afdrukken. 
De teamleiders dienen het reglement bij de competitiewedstrijden bij zich te hebben.

Coronabewijs aanvragen

Hoe kom ik aan een coronapas – ook zonder smartphone?

Informatie van de KBO/PCB in verband met de vele vragen die zij heeft ontvangen over de problemen die ouderen ondervinden omdat vele onder hun geen smartphone, computer en/of printer hebben.

.

U heeft een smartphone
Download de CoronaCheck-app in de PlayStore of AppStore. U kunt het bewijs dat u gevaccineerd, genezen of getest bent toevoegen door in de app op het plusje te klikken. Gevaccineerd of genezen: log op de app in met uw DigiD. De app zoekt naar uw vaccinatiegegevens. Bij testen voegt u een negatieve uitslag toe. Deze is 24 uur geldig. Testen kan gratis bij www.testenvoortoegang.org. De app maakt een QR-code als bewijs. Deze laat u zien bij binnenkomst.

Print zelf een papieren bewijs
Heeft u geen smartphone, maar wel een computer, printer en DigiD? Ga dan naar www.coronacheck.nl om een papieren bewijs te maken. U geeft aan of u gevaccineerd, genezen of getest bent en logt in met uw DigiD. U krijgt dan een QR-code die u kunt uitprinten en tonen als daarom gevraagd wordt.

Lukt dit ook niet?
Dan kunt u een coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. Heeft u eerder doorgegeven dat uw gegevens met het RIVM gedeeld mogen worden? Of bent u door de GGD gevaccineerd? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0800-1351. Houd uw BSN-nummer en postcode bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt per post verstuurd
. Houd er rekening mee dat dit tot 5 dagen kan duren. Heeft u eerder aangegeven dat uw gegevens niet met het RIVM mogen worden gedeeld? Of bent u geprikt door iemand anders dan van de GGD? Neem dan contact op met de zorgverlener die de prik heeft gezet. Deze kan een papieren coronabewijs printen

Wijzigingen mutaties competitie 2021-2022

Verzoek aan de teamleiders.

Alle wijzigingen aangaande de competitie doorgeven aan de wedstrijdleider competitie Frans van der Velden.

Frans zorgt voor de aanpassingen in Biljartpoint en de correspondentie naar de teamleiders.

Wiel henderikx zorgt daarna, indien dat nodig is, voor aanpassing van de website www.sbbmaasenpeel.nl

 

 

 

Aanmelding Algemene jaarvergadering 2021

Komende maandag 30 augustus 2021 wordt de Algemene jaarvergadering 2021 gehouden.

Er zijn een aantal teams die nog geen vertegenwoordiger hebben aangemeld..
Willen de teamleiders de aanmelding zo vlug mogelijk verzorgen.

Zie voor de afgesproken aanmeldprocedure, de uitnodiging in het menu ‘Jaarvergadering 2021’ op deze site.

Competitie 2021-2022 rooster

23-08-2021
In het menu ‘Competitie 2021-2022’ staat nu de teamsamenstelling van de poules A, B en C en het wedstrijdrooster. Deze zijn te raadplegen en/of af te drukken vanuit dit menu. U hoeft daarvoor dus niet naar BiljartPoint te gaan.

In de laatste versie van het speelschema in BiljartPoint staat de aanvangstijd van de wedstrijden in Poule B en C weer op 13:00 uur. Dit moet uiteraard 13:30 uur zijn!

 
20-08-2021 Mededeling:

Het competitierooster op BiljartPoint is nog niet correct!
Dus even wachten met afdrukken vanuit BiljartPoint.
Als de juiste versie beschikbaar is wordt daar melding van gemaakt op onze website.
Daarna wordt ook het afdrukbestand op onze website in het menu ‘Competitie 2021-2022’ gepubliceerd!!