Wijzigingen mutaties competitie 2021-2022

Verzoek aan de teamleiders.

Alle wijzigingen aangaande de competitie doorgeven aan de wedstrijdleider competitie Frans van der Velden.

Frans zorgt voor de aanpassingen in Biljartpoint en de correspondentie naar de teamleiders.

Wiel henderikx zorgt daarna, indien dat nodig is, voor aanpassing van de website www.sbbmaasenpeel.nl

 

 

 

Aanmelding Algemene jaarvergadering 2021

Komende maandag 30 augustus 2021 wordt de Algemene jaarvergadering 2021 gehouden.

Er zijn een aantal teams die nog geen vertegenwoordiger hebben aangemeld..
Willen de teamleiders de aanmelding zo vlug mogelijk verzorgen.

Zie voor de afgesproken aanmeldprocedure, de uitnodiging in het menu ‘Jaarvergadering 2021’ op deze site.

Competitie 2021-2022 rooster

23-08-2021
In het menu ‘Competitie 2021-2022’ staat nu de teamsamenstelling van de poules A, B en C en het wedstrijdrooster. Deze zijn te raadplegen en/of af te drukken vanuit dit menu. U hoeft daarvoor dus niet naar BiljartPoint te gaan.

In de laatste versie van het speelschema in BiljartPoint staat de aanvangstijd van de wedstrijden in Poule B en C weer op 13:00 uur. Dit moet uiteraard 13:30 uur zijn!

 
20-08-2021 Mededeling:

Het competitierooster op BiljartPoint is nog niet correct!
Dus even wachten met afdrukken vanuit BiljartPoint.
Als de juiste versie beschikbaar is wordt daar melding van gemaakt op onze website.
Daarna wordt ook het afdrukbestand op onze website in het menu ‘Competitie 2021-2022’ gepubliceerd!!

Competitie 2021-2022

Belangrijke mededeling!

Omdat er enkele onvolkomenheden in BiljartPoint zitten gelieve even te wachten met het afdrukken van de Poule- teamindeling(en) en het programma.
Zodra de competitie indeling en het programma definitief is, zult u daarover worden geïnformeerd op onze eigen website>

In het menu ‘Competitie 2021-2022’ zullen dan de afdrukbestanden worden gepubliceerd.

Vacatures bestuur SBB Maas en Peel

Het bestuur van de SBB Maas en Peel is dringend op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.
Aanmelding uiterlijk 5 dagen voor de jaarvergadering die gehouden wordt op maandag 30 augustus 2021 in de Sprunk te Koningslust.

Omdat Meijel en Baarlo niet zijn vertegenwoordigd in het bestuur wordt verwacht dat vanuit die biljartverenigingen zich minimaal 1 persoon kandidaat stelt.

Het voortbestaan van onze Biljartbond kan dan worden gewaarborgd.
Dus meld u aan!

Voor meerdere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Henny Pijnenburg of de secretaris Wiel Henderikx.

Jaarvergadering 2021

De jaarvergadering 2021 wordt dit jaar gehouden op:
Maandag 30 augustus 2021 in De Sprunk, Koningslust.

De agenda met vergaderstukken wordt medio augustus naar de teamleiders gestuurd.
Op deze website zullen de documenten dan ook in een apart menu zijn te raadplegen, met uitzondering van het financieel gedeelte.

In verband met de coronamaatregelen kunnen er maximaal 60 personen op 1,5 meter aanwezig zijn.

Het formulier waarmee men zich kan aanmelden wordt met de vergaderstukken meegestuurd. 
Het bestuur verwacht van ieder voor de competitie aangemeld team minimaal 1 deelnemer.
Wanneer het aantal aanmelding boven de 60 uitkomt, zal naar rato van het aantal leden van een vereniging de aanmelding worden gehonoreerd.
Jammer, maar het is nu niet anders.

Wiel Henderikx
Secretaris SBB Maas en Peel

Aanmelding teams competitie 2021-2022

Tot vanmorgen hebben zich 19 teams ingeschreven voor de komende competitie.
De inschrijvingen moeten vóór 1 augustus aanstaande bij de wedstrijdleider Frans van der Velden binnen zijn. Daarna zullen de teams worden ingedeeld in de Poule A, B of C.
Hopelijk kunnen wij straks weer van start gaan met in totaal 36 teams verdeeld over de 3 poules.
Is het team bekend? Geef dat zo vlug mogelijk door aan onze wedstrijdleider.

Competitie 2021-2022

In week 24 krijgen de teamleiders via e-mail de benodigde informatie toegestuurd voor de aanmelding van de teams competitie 2021-2022.
De teamleiders wordt verzocht om tijdig afspraken te maken met de accommodatiehouders over de beschikbaarheid ervan en de relevante coronamaatregelen.

Het bestuur heeft besloten:
* om de aanvangsmoyennes van het afgelopen seizoen te hanteren
* te starten in de 3e week van september
* geen contributie te laten betalen, met uitzondering van nieuwe inschrijvingen en leden die de contributie voor het afgelopen seizoen niet hebben betaald.
* contributie niet meer contant wordt betaald.
* de te betalen contributie dient door teamleider of per vereniging voor hun team of vereniging overgemaakt te worden op de bankrekening van SBB Maas en Peel. De specificatie van de betaling dient per e-mail naar de penningmeester worden gestuurd!!. Daarbij dient ook het lidnummer worden vermeld.

Voor de competitie zal een afzonderlijk menu op de website worden ingericht waarop alle benodigde informatie wordt gepubliceerd.

Jaarvergadering 2021

Wilt u de datum van de jaarvergadering alvast noteren!
De jaarvergadering wordt gehouden op MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021.
De vergaderstukken zullen in de 2e week van augustus naar de teamleiders worden gestuurd.
Op de website zal dan ook in een afzonderlijk menu aanvullende informatie beschikbaar komen.