Persoonlijke Kampioenschappen 2021

                                             Helaas.    Helaas     Helaas 

Wij, het bestuur van de SBB MaasenPeel, hebben in verband met de Covid maatregelen, besloten de Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022 niet door te laten gaan. Het is jammer maar de regels i.v.m. Covid-19 en de tijdsdruk die op het toernooi kwam te staan maakte het onmogelijk om dit te realiseren.

Een bijkomende factor was dat zich maar 34 biljarters hadden opgegeven. De opgaven waren de helft van de voorgaande jaren en dit zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het Covid-19 virus. Het al betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk aan u worden teruggeboekt door de  penningmeester.                                                                                                                          Het bestuur van S.B.B. MaasenPeel.

Coronavirus KBO Helden 2

Mededeling  i.v.m. Corona besmetting.

Beste biljarters.

Binnen het team van KBO Helden 2 zijn 3 corona-besmettingen.
Met de teamleiders KBO Helden 2 en De Ankerplaats 2 wordt contact opgenomen om de wedstrijd uit te stellen naar een nader te bepalen datum.

Indien een wedstrijd niet door kan gaan vanwege een Corona besmetting binnen een team, dient in overleg met de wedstrijdleider competitie een nieuwe speeldatum te worden vastgesteld.
Bij onevenredige verstoring van het competitieverloop zal de wedstrijdleider competitie na overleg met het bestuur een beslissing nemen over het (tijdelijk) stilleggen van de competitie

Als er een of meerdere besmettingen zijn geconstateerd binnen een team mag er NIET gespeeld worden. Wij willen u nogmaals op het Covid-19 Protocol biljarten wijzen, dat u op onze website kunt vinden. Dit protocol blijft van kracht en dient door eenieder te worden opgevolgd.

Bovendien dient iedereen in het bezit te zijn van een geldig QR-toegangsbewijs.

Uitnodiging PK SBB Maas en Peel.

Onderstaand bericht is verzonden aan de teamleiders.

Uitnodiging Persoonlijke kampioenschappen 2021-2022 S.B.B. Maasenpeel.

Heren Teamleiders.Wij, Henny Pijnenburg en Frans Tijssen zijn de toernooileiders Persoonlijke Kampioenschappen S.B.B. Maas en Peel 2021 – 2022.

Wij willen voor 25 november van de teamleiders horen welke locatie(s) en op welke dagen de locatie beschikbaar zijn voor de voorrondes.De poulewedstrijden kunnen van maandag t/m vrijdag gehouden worden afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie. Bij inschrijving dient de teamleider de naam, lidmaatschap nummer, vereniging en telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemers aan ons door te geven. Ook dient de teamleider bij opgave van de spelers het verschuldigde bedrag van 5 Euro per deelnemer uiterlijk voor 25 november 2021 over te maken op:
IBAN-nummer: NL85RABO0103902597
t.n.v. Senioren Biljart Bond Maas en Peel  

Bij niet tijdig voldoen van de bijdrage en opgave voor 25 november 2021 betekent geen deelname aan het toernooi.      

Vanaf 13 december (week 50) beginnen de poulewedstrijden in de diverse biljart locaties. De teamleiders ontvangen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van 25 november 2021 de indeling en de locaties waar de wedstrijden plaatsvinden.
De finale wordt gespeeld op maandag 10 en woensdag 12 januari 2022 bij de Maasoever in café Biej Ton en Marij.

De toernooileiders:
Henny Pijnenburg tel: 06 – 06-497.689.18.  Email: hennyenila@gmail.com
Frans Tijssen        tel: 06 – 06-235.307.59   Email:  Fr.Tijssen@gmail.com

Spelen dubbele partij

                                               Spelen dubbel partij.

Onlangs is een wedstrijd gespeeld waar een verkeerde speler een dubbele partij gespeeld heeft. Dat heeft tot gevolg dat een eventueel gewonnen partij als verloren beschouwd wordt en gaan de punten naar de tegenpartij en bij het eigen team worden de punten in mindering gebracht.

Aandacht voor het volgende:

De teamleiders dienen het reglement altijd (digitaal) bij zich te hebben. Wanneer er voor aanvang van de wedstrijden problemen zijn met de bezetting en er niet volgens de regels gespeeld kan worden, dan dient vooraf met de wedstrijdleider en/of reserve wedstrijdleider contact te worden opgenomen. Een optie kan dan zijn dat de wedstrijd wordt uitgesteld naar een andere datum.

Voor de duidelijkheid zie hieronder artikel 10 van het wedstrijdreglement.

  1. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits onvoorziene omstandigheden. Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde wedstrijd als verloren te be-schouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben gewonnen, wordt de uitslag 5-4.

 

 

Reglement aangepast

Het reglement van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel is naar aanleiding van de in de jaarvergadering van30 augustus 2021 en eerder genomen besluiten aangepast.
Artikel 26b is toegevoegd
Artikel 13 is gewijzigd.
In het menu ‘Reglement’ kunt u het reglement raadplegen en/of afdrukken. 
De teamleiders dienen het reglement bij de competitiewedstrijden bij zich te hebben.

Coronabewijs aanvragen

Hoe kom ik aan een coronapas – ook zonder smartphone?

Informatie van de KBO/PCB in verband met de vele vragen die zij heeft ontvangen over de problemen die ouderen ondervinden omdat vele onder hun geen smartphone, computer en/of printer hebben.

.

U heeft een smartphone
Download de CoronaCheck-app in de PlayStore of AppStore. U kunt het bewijs dat u gevaccineerd, genezen of getest bent toevoegen door in de app op het plusje te klikken. Gevaccineerd of genezen: log op de app in met uw DigiD. De app zoekt naar uw vaccinatiegegevens. Bij testen voegt u een negatieve uitslag toe. Deze is 24 uur geldig. Testen kan gratis bij www.testenvoortoegang.org. De app maakt een QR-code als bewijs. Deze laat u zien bij binnenkomst.

Print zelf een papieren bewijs
Heeft u geen smartphone, maar wel een computer, printer en DigiD? Ga dan naar www.coronacheck.nl om een papieren bewijs te maken. U geeft aan of u gevaccineerd, genezen of getest bent en logt in met uw DigiD. U krijgt dan een QR-code die u kunt uitprinten en tonen als daarom gevraagd wordt.

Lukt dit ook niet?
Dan kunt u een coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. Heeft u eerder doorgegeven dat uw gegevens met het RIVM gedeeld mogen worden? Of bent u door de GGD gevaccineerd? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0800-1351. Houd uw BSN-nummer en postcode bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt per post verstuurd
. Houd er rekening mee dat dit tot 5 dagen kan duren. Heeft u eerder aangegeven dat uw gegevens niet met het RIVM mogen worden gedeeld? Of bent u geprikt door iemand anders dan van de GGD? Neem dan contact op met de zorgverlener die de prik heeft gezet. Deze kan een papieren coronabewijs printen

Wijzigingen mutaties competitie 2021-2022

Verzoek aan de teamleiders.

Alle wijzigingen aangaande de competitie doorgeven aan de wedstrijdleider competitie Frans van der Velden.

Frans zorgt voor de aanpassingen in Biljartpoint en de correspondentie naar de teamleiders.

Wiel henderikx zorgt daarna, indien dat nodig is, voor aanpassing van de website www.sbbmaasenpeel.nl

 

 

 

Aanmelding Algemene jaarvergadering 2021

Komende maandag 30 augustus 2021 wordt de Algemene jaarvergadering 2021 gehouden.

Er zijn een aantal teams die nog geen vertegenwoordiger hebben aangemeld..
Willen de teamleiders de aanmelding zo vlug mogelijk verzorgen.

Zie voor de afgesproken aanmeldprocedure, de uitnodiging in het menu ‘Jaarvergadering 2021’ op deze site.

Competitie 2021-2022 rooster

23-08-2021
In het menu ‘Competitie 2021-2022’ staat nu de teamsamenstelling van de poules A, B en C en het wedstrijdrooster. Deze zijn te raadplegen en/of af te drukken vanuit dit menu. U hoeft daarvoor dus niet naar BiljartPoint te gaan.

In de laatste versie van het speelschema in BiljartPoint staat de aanvangstijd van de wedstrijden in Poule B en C weer op 13:00 uur. Dit moet uiteraard 13:30 uur zijn!

 
20-08-2021 Mededeling:

Het competitierooster op BiljartPoint is nog niet correct!
Dus even wachten met afdrukken vanuit BiljartPoint.
Als de juiste versie beschikbaar is wordt daar melding van gemaakt op onze website.
Daarna wordt ook het afdrukbestand op onze website in het menu ‘Competitie 2021-2022’ gepubliceerd!!