Volgorde spelen tweede helft competitie 2021 – 2022

Heren biljarters:

Onlangs is gebleken dat er verschil van mening was t.a.v. de volgorde van spelen.                     Ter verduidelijking is het schema van de te spelen wedstrijden in de tweede helft van de competitie hieronder bijgevoegd. Indien men van deze volgorde af wil wijken dan dient men een  dag van te voren contact op te nemen met de tegenpartij en moeten beide partijen het eens zijn.  Komt men niet tot een overeenstemming dan geldt onderstaand schema.

Ronde: Week: Volgorde spelen:
   12    4     4 – 1 – 2 – 3   
   13    5     1 – 2 – 3 – 4
   14    6     2 – 3 – 4 – 1
   15    7     3 – 4 – 1 – 2
   16    8     4 – 1 – 2 – 3
   17    10     1 – 2 – 3 – 4
   18    11     2 – 3 – 4 – 1
   19    12     3 – 4 – 1 – 2
   20    13     4 – 1 – 2 – 3 
   21    14     1 – 2 – 3 – 4
   22    15     2 – 3 – 4 – 1

Nieuwe leden

Nieuwe leden.

Andermaal mogen we een tweetal nieuwe leden verwelkomen bij onze organisatie.                  Chris van der Weerden uit Meijel gaat vanaf 16 februari de 2e helft van de competitie spelen bij   D’n Binger 1 uit Meijel en Wim Meulendijks uit Meijel speelt eveneens de tweede helft van de competitie voor D’n Binger 1 uit Meijel.                                                                Aanvangsmoyenne voor Chris is 7.90 en 160 te maken caramboles. Aanvangsmoyenne voor Wim is 2.20 en 65 te maken caramboles.

Namens bestuur en leden van harte welkom en veel biljartplezier wensen wij jullie toe.

Zijn er nog biljarters of personen die het mooie biljartspel willen leren en zich aan willen sluiten bij onze organisatie, neem dan contact op met onze secretaris Dhr. Wiel Henderikx of per email, die U verdere uitleg en informatie kan verschaffen. Ook vrouwen zijn van harte welkom.

Overlijden Johan Aalderink

 

Heden het bericht ontvangen dat op 12 februari 2022 is overleden Johan Aalderink in de leeftijd van 75 jaar. Johan was biljarter bij KBO de Ankerplaats Grashoek.  

Bestuur en leden van Senioren Biljart Bond MaasenPeel wensen familie, vrienden en bekenden van Johan heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Spelen dubbele partij

                                               Spelen dubbel partij.

Onlangs is een wedstrijd gespeeld waar een verkeerde speler een dubbele partij gespeeld heeft. Dat heeft tot gevolg dat een eventueel gewonnen partij als verloren beschouwd wordt en gaan de punten naar de tegenpartij en bij het eigen team worden de punten in mindering gebracht.

Aandacht voor het volgende:

De teamleiders dienen het reglement altijd (digitaal) bij zich te hebben. Wanneer er voor aanvang van de wedstrijden problemen zijn met de bezetting en er niet volgens de regels gespeeld kan worden, dan dient vooraf met de wedstrijdleider en/of reserve wedstrijdleider contact te worden opgenomen. Een optie kan dan zijn dat de wedstrijd wordt uitgesteld naar een andere datum.

Voor de duidelijkheid zie hieronder artikel 10 van het wedstrijdreglement.

  1. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits onvoorziene omstandigheden. Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde wedstrijd als verloren te be-schouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben gewonnen, wordt de uitslag 5-4.

 

 

Reglement aangepast

Het reglement van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel is naar aanleiding van de in de jaarvergadering van30 augustus 2021 en eerder genomen besluiten aangepast.
Artikel 26b is toegevoegd
Artikel 13 is gewijzigd.
In het menu ‘Reglement’ kunt u het reglement raadplegen en/of afdrukken. 
De teamleiders dienen het reglement bij de competitiewedstrijden bij zich te hebben.

Wijzigingen mutaties competitie 2021-2022

Verzoek aan de teamleiders.

Alle wijzigingen aangaande de competitie doorgeven aan de wedstrijdleider competitie Frans van der Velden.

Frans zorgt voor de aanpassingen in Biljartpoint en de correspondentie naar de teamleiders.

Wiel henderikx zorgt daarna, indien dat nodig is, voor aanpassing van de website www.sbbmaasenpeel.nl

 

 

 

Competitie 2021-2022 rooster

23-08-2021
In het menu ‘Competitie 2021-2022’ staat nu de teamsamenstelling van de poules A, B en C en het wedstrijdrooster. Deze zijn te raadplegen en/of af te drukken vanuit dit menu. U hoeft daarvoor dus niet naar BiljartPoint te gaan.

In de laatste versie van het speelschema in BiljartPoint staat de aanvangstijd van de wedstrijden in Poule B en C weer op 13:00 uur. Dit moet uiteraard 13:30 uur zijn!

 
20-08-2021 Mededeling:

Het competitierooster op BiljartPoint is nog niet correct!
Dus even wachten met afdrukken vanuit BiljartPoint.
Als de juiste versie beschikbaar is wordt daar melding van gemaakt op onze website.
Daarna wordt ook het afdrukbestand op onze website in het menu ‘Competitie 2021-2022’ gepubliceerd!!

Competitie 2021-2022

Belangrijke mededeling!

Omdat er enkele onvolkomenheden in BiljartPoint zitten gelieve even te wachten met het afdrukken van de Poule- teamindeling(en) en het programma.
Zodra de competitie indeling en het programma definitief is, zult u daarover worden geïnformeerd op onze eigen website>

In het menu ‘Competitie 2021-2022’ zullen dan de afdrukbestanden worden gepubliceerd.

Aanmelding teams competitie 2021-2022

Tot vanmorgen hebben zich 19 teams ingeschreven voor de komende competitie.
De inschrijvingen moeten vóór 1 augustus aanstaande bij de wedstrijdleider Frans van der Velden binnen zijn. Daarna zullen de teams worden ingedeeld in de Poule A, B of C.
Hopelijk kunnen wij straks weer van start gaan met in totaal 36 teams verdeeld over de 3 poules.
Is het team bekend? Geef dat zo vlug mogelijk door aan onze wedstrijdleider.

Competitie 2021-2022

In week 24 krijgen de teamleiders via e-mail de benodigde informatie toegestuurd voor de aanmelding van de teams competitie 2021-2022.
De teamleiders wordt verzocht om tijdig afspraken te maken met de accommodatiehouders over de beschikbaarheid ervan en de relevante coronamaatregelen.

Het bestuur heeft besloten:
* om de aanvangsmoyennes van het afgelopen seizoen te hanteren
* te starten in de 3e week van september
* geen contributie te laten betalen, met uitzondering van nieuwe inschrijvingen en leden die de contributie voor het afgelopen seizoen niet hebben betaald.
* contributie niet meer contant wordt betaald.
* de te betalen contributie dient door teamleider of per vereniging voor hun team of vereniging overgemaakt te worden op de bankrekening van SBB Maas en Peel. De specificatie van de betaling dient per e-mail naar de penningmeester worden gestuurd!!. Daarbij dient ook het lidnummer worden vermeld.

Voor de competitie zal een afzonderlijk menu op de website worden ingericht waarop alle benodigde informatie wordt gepubliceerd.