Beslissing inzake drietallen in de A Klasse.

Beste teamleiders,
Na een uitgebreide inventarisatie binnen de teamleiders van onze A klasse heeft het bestuur in zijn vergadering van 25 juli 2022 besloten om komend seizoen (2022 – 2023) met drietallen te gaan biljarten in de A klasse.
In deze inventarisatie hebben 10 teamleiders (namens hun team) aangegeven dit voorstel te steunen. Slechts een team is geen voorstander van dit plan. Op basis van deze erg positieve inventarisatie gaan we dit aanstaande seizoen proefdraaien met drietallen om daarna de ervaringen te evalueren en te bezien hoe verder.
Nu deze beslissing genomen is kunnen alle verenigingen / teams hun opgave van de teams afronden. Volledige details over competitie / opgave / betaling volgen nog van de competitieleider Frans van der Velden.
Tevens hebben we de nieuwe wedstrijdreglementen dan beschikbaar.

Grofweg geldt:
1. Opgave teams voor 8 augustus. We hebben jullie 1 week extra gegeven om e.e.a. goed te kunnen regelen. Let wel: zorg ook dat de betaling van de contributie tijdig binnen is. Senioren Biljart Bond Maas en Peel. IBAN NL 85 RABO 0103902597.
2. Op 14 augustus gaan de wedstrijdleider en penningmeester de opgaves met de contributie betalingen afstemmen, waarna begonnen wordt met de samenstelling van de competitie.
3. Wijzigingen zijn daarna NIET meer mogelijk.
Meer info volgt binnenkort van de competitieleider.

Namens bestuur SBB Maas en Peel, Henny Frans Frans Wiel Hans.
Namens de ‘Drietallen projectgroep’, Frans en Hans.
Hans Hunnekens       06 11793206.
Frans Tijssen.             06-23530759.

Reglement aangepast

Het reglement van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel is naar aanleiding van de in de jaarvergadering van 30 augustus 2021 en eerder genomen besluiten aangepast.
Artikel 26b is toegevoegd
Artikel 13 is gewijzigd.
In het menu ‘Reglement’ kunt u het reglement raadplegen en/of afdrukken. 
De teamleiders dienen het reglement bij de competitiewedstrijden bij zich te hebben.

Wedstrijdreglement artikel 10 dubbel spelen

Dubbelspelen:
Uw aandacht wordt gevraagd voor het nakomen van artikel 10 van het wedstrijdreglement.

Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het
laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt
dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van
de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te
maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te
spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij
in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit
artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde
wedstrijd als verloren te beschouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben
gewonnen, wordt de uitslag 5-4

wedstrijdreglement versie okt 2018

Informatie uit de Algemene jaarvergadering van 27 augustus 2018

Bestuur:

De erevoorzitter Jac Habets legt zijn bestuursfunctie na 26 jaar neer.
Henny Pijnenburg van KBO Panningen meldt zich aan voor een bestuursfunctie.

Competitie:
De wedstrijden in Poule A zullen aanvangen om 13:00 uur in plaats van 13:30 uur.

7 Spelers zijn vrijgesteld van het spelen van een dubbelpartij. Zie ‘Informatie Teams en wedstrijdprogramma.
De teamleiders worden verzocht hier rekening mee te houden.

27 augustus 2018 Algemene jaarvergadering SBB Maas en Peel

U komt toch ook naar deze Algemene jaarvergadering!
Van ieder team wordt verwacht dat er tenminste twee personen aanwezig zijn!
De uitnodiging en de agenda kunt u downloaden via onderstaande links.
– uitnodiging Algemene jaarvergadering 2018
– agenda Algemene jaarvergadering 2018

De (overige) agendastukken zijn aan de teamleiders toegezonden.