Volgorde spelen tweede helft competitie 2021 – 2022

Heren biljarters:

Onlangs is gebleken dat er verschil van mening was t.a.v. de volgorde van spelen.                     Ter verduidelijking is het schema van de te spelen wedstrijden in de tweede helft van de competitie hieronder bijgevoegd. Indien men van deze volgorde af wil wijken dan dient men een  dag van te voren contact op te nemen met de tegenpartij en moeten beide partijen het eens zijn.  Komt men niet tot een overeenstemming dan geldt onderstaand schema.

Ronde: Week: Volgorde spelen:
   12    4     4 – 1 – 2 – 3   
   13    5     1 – 2 – 3 – 4
   14    6     2 – 3 – 4 – 1
   15    7     3 – 4 – 1 – 2
   16    8     4 – 1 – 2 – 3
   17    10     1 – 2 – 3 – 4
   18    11     2 – 3 – 4 – 1
   19    12     3 – 4 – 1 – 2
   20    13     4 – 1 – 2 – 3 
   21    14     1 – 2 – 3 – 4
   22    15     2 – 3 – 4 – 1

Nieuwe leden

Nieuwe leden.

Andermaal mogen we een tweetal nieuwe leden verwelkomen bij onze organisatie.                  Chris van der Weerden uit Meijel gaat vanaf 16 februari de 2e helft van de competitie spelen bij   D’n Binger 1 uit Meijel en Wim Meulendijks uit Meijel speelt eveneens de tweede helft van de competitie voor D’n Binger 1 uit Meijel.                                                                Aanvangsmoyenne voor Chris is 7.90 en 160 te maken caramboles. Aanvangsmoyenne voor Wim is 2.20 en 65 te maken caramboles.

Namens bestuur en leden van harte welkom en veel biljartplezier wensen wij jullie toe.

Zijn er nog biljarters of personen die het mooie biljartspel willen leren en zich aan willen sluiten bij onze organisatie, neem dan contact op met onze secretaris Dhr. Wiel Henderikx of per email, die U verdere uitleg en informatie kan verschaffen. Ook vrouwen zijn van harte welkom.

Overlijden Johan Aalderink

 

Heden het bericht ontvangen dat op 12 februari 2022 is overleden Johan Aalderink in de leeftijd van 75 jaar. Johan was biljarter bij KBO de Ankerplaats Grashoek.  

Bestuur en leden van Senioren Biljart Bond MaasenPeel wensen familie, vrienden en bekenden van Johan heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Spelen dubbele partij

                                               Spelen dubbel partij.

Onlangs is een wedstrijd gespeeld waar een verkeerde speler een dubbele partij gespeeld heeft. Dat heeft tot gevolg dat een eventueel gewonnen partij als verloren beschouwd wordt en gaan de punten naar de tegenpartij en bij het eigen team worden de punten in mindering gebracht.

Aandacht voor het volgende:

De teamleiders dienen het reglement altijd (digitaal) bij zich te hebben. Wanneer er voor aanvang van de wedstrijden problemen zijn met de bezetting en er niet volgens de regels gespeeld kan worden, dan dient vooraf met de wedstrijdleider en/of reserve wedstrijdleider contact te worden opgenomen. Een optie kan dan zijn dat de wedstrijd wordt uitgesteld naar een andere datum.

Voor de duidelijkheid zie hieronder artikel 10 van het wedstrijdreglement.

  1. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits onvoorziene omstandigheden. Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde wedstrijd als verloren te be-schouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben gewonnen, wordt de uitslag 5-4.

 

 

60-jarig huwelijk Lei & Nel Koopmans-Bots

Op zondag 23 juli vieren Lei en Nel Koopmans-Bots uit Panningen dat ze zestig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Felicitaties voor Lei en Nel van alle leden en bestuur van de Senioren Biljart Bond “Maas en Peel”. Lei biljart bij SBV Koningslust in het derde team en is daar van de teamleider. Het diamantenpaar woont Schoolstraat 7-A2, 5981 AH. Telefoon 077-3074918. U kunt het diamanten paar ook per email feliciteren.