Werkgroep Toekomst SBB M&P

OPROEP: Help ons in de toekomst te blijven biljarten. In ons aller belang!
Hierbij een stukje informatie/ korte update inzake ons project “Oprichting werkgroep Toekomst SBB M&P”.

Werkgroep ‘Toekomst SBB M&P’
Het bestuur heeft besloten om de werkgroep ‘Toekomst SBB M&P’ op te richten. Deze beslissing is genomen omdat er te veel werk is voor de bestuursleden waardoor we als bestuur niet alle dingen kunnen doen op het moment dat dit gewenst wordt (of dan onder te grote druk).

Doel:
Waarborgen toekomst SBB Maas en Peel.
* Meer en betere contacten met de biljarters op alle niveaus en in alle poules.
* Ondersteuning bij de werkzaamheden van het bestuur.
* Voorbereiden volgende competitie
* Organisatie volgende Persoonlijke Kampioenschappen.

Wie zoeken wij voor deze werkgroep?
We hebben vooral de ‘jonge’ M&P biljarters benadert, maar na de eerste communicatie via de teamleiders hebben zich ook nog 5 ander biljarters aangemeld. Een mooi resultaat.

Stand van zaken:
Oprichtingsdiscussie Werkgroep Toekomst Maas en Peel
6 Maart 2023 – Gemeenschapshuis ‘In Kepel’

Maandag 6 maart j.l hebben we de oprichtingsbijeenkomst gehad met als mooie resultaat dat 8 biljarters zich beschikbaar hebben gesteld (enkelen met een klein voorbehoud). Keurig! Zij gaan verder voor een volgende bespreking, op korte termijn, om samen te bespreken hoe zij zichzelf als werkgroep zullen gaan organiseren om het door het bestuur gewenste resultaat te realiseren.

SBB Maas en Peel – Werkgroep Toekomst SBB M&P
• Welkom
• Intro/ korte historie/ situatie nu
• Even voorstellen/ kennismaken
• Discussie over het doel van de werkgroep
• Hoe verder
• Conclusie
• Sluiting van de avond
• Napraten aan de bar

SBB M&P – Deelnemers aan deze discussie avond
Peter Rutten           BC Sportcenter De Berckt
Dre Steeghs            De Maasoever Kessel
Robin Peeters         KBO De Ankerplaats Grashoek
Gerard Pijnenburg   Leanzo Grashoek
Toon van Lieshout   De Binger Meijel
Ad Ewalts                De Binger Meijel
Michel Ebisch          SVB Egchel
Wil Oomen.             SVB Echel

Aandachtsgebieden/ taken voor de werkgroep
• Meedenken/ meepraten/ voorstellen maken inzake . . . .
• Meer en betere contacten met de biljarters op alle niveaus en in alle poules.
• Klankbord voor het bestuur
• Ondersteuning bij de werkzaamheden van het bestuur o.a.
      *  Voorbereiden competitie
      *  Opzet en voorbereidingen van de persoonlijke kampioenschappen.

Daarmee het waarborgen van de toekomst SBB Maas en Peel

Concrete onderwerpen voor de werkgroep
• Evaluatie persoonlijke kampioenschappen afgelopen jaar
• Discussie inzake het spelen met drietallen in de A-klasse.
• Voorbereiding competitie 2023-2024
• . . . . . . . .
• . . . . . . . .

Wie wil er verder met deze werkgroep
• Praters.
• Denkers.
• Doeners.
• PC-knutselaars – Mail/ Word/ Excel
• . . . . . .

De Werkgroep Toekomst SBB M&P

Senioren Biljart Bond Maas en Peel
De Senioren Biljartbond Maas en Peel, kortweg SBB M&P, bestaat al 30 jaar en zorgt voor veel biljartplezier voor heel veel senioren binnen de gemeente Peel en Maas.
Een mooie competitie in 3 poules voor ongeveer 150 biljarters en een mooi kerst c.q. nieuwjaar toernooi (beter bekend als onze persoonlijke kampioenschappen) waar dit jaar ook weer zo’n 50 biljarters aan deel namen.

Om dit allemaal mogelijk te maken moet er ieder jaar door het bestuur redelijk veel werk verzet worden. Afgelopen jaar was dit extra veel werk omdat het nodig was om onze vereniging in te schrijven als erkende vereniging bij de Kamer van Koophandel. Ook de invoering van het spelen in drietallen voor poule A heeft veel tijd, discussies en uitwerking nodig gehad.

Momenteel zijn we dan ook op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. In de vorige jaarvergadering heeft onze secretaris Wiel Henderikx al aangegeven dat hij zijn functie zal neerleggen en ook de functie van wedstrijdleider dient in verband met ziekte van onze huidige wedstrijdleider Frans van der Velden opnieuw te worden ingevuld.

Om het werk en de afhankelijkheid van het bestuur te verminderen en gemakkelijker te maken hebben we als bestuur besloten om een werkgroep ‘Toekomst SBB M&P’ op te richten.
Tevens beogen we middels deze werkgroep meer en betere contacten te hebben met de diverse biljarters op alle niveaus en in alle poules en alle dorpen binnen de gemeente Peel en Maas. Hierdoor kan de werkgroep als klankbord dienen voor het bestuur, hetgeen natuurlijk erg belangrijk is bij wijzigingen zoals die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd.

Ook kan de werkgroep een betere verdeling van werk, verantwoordelijkheid en contacten bewerkstelligen met alle dorpen binnen onze gemeente. Deze verdeling is momenteel erg slecht.
Voor de invulling/ bemanning van deze commissie richten we ons vooral op de ‘jonge’ M&P biljarters. Zij kunnen onze toekomst waarborgen en het mogelijk maken dat we volgend seizoen weer kunnen biljarten. Deze oproep is derhalve ook verzonden aan een twintigtal biljarters die binnen onze ‘jonge selectie’ vallen. We gaan binnenkort een informatie en oprichtingsbijeenkomst organiseren. Natuurlijk zou het leuk zijn als jullie allemaal aanwezig kunnen/ willen zijn, maar dat is natuurlijk niet realistisch.
We streven er uiteindelijk naar om een groepje van 8 biljarters te ‘rekruteren’, lekker verdeeld over ons ‘werkgebied’.

Het bestuur van SBB Maas en Peel, Hans Hunnekens.
e-mail: hans.hunnekens55@icloud.com
tel: 06 11793206. 

Volgorde spelen competitie 2022-2023

 

Volgorde spelen 2022 – 2023

Week  Datum Rooster Rooster nr.
Begin  wk      Datum      A   B en C
2022 – 38   19-09-2022    1       1
2022 – 39   26-09-2022    2       2
2022 – 40   03-10-2022    3       3
2022 – 41   10-10-2022    1       4
2022 – 42   17-10-2022    2       1
2022 – 43   24-10-2022    3       2
2022 – 44   31-10-2022    1       3
2022 – 45   07-11-2022    2       4
2022 – 46   14-11-2022    3       1
2022 – 47   21-11-2022    1       2
2022 – 48   28-11-2022    2       3
2022 – 49   05-12-2022    3       4
2022 – 50   12-12-2022    1       1
2022 – 51   19-12-2022.   2       2
2022 – 52   26-12-2022    3       3
2023 – 02   09-01-2023    1       4
2023 – 03   16-01-2023    2       1
2023 – 04   23-01-2023    3       2
2023 – 05   30-01-2023    1       3 
2023 – 06   06-02-2023    2       4
2023 – 07   13-02-2023    3       1
2023 – 09    27-02-2023   1       2
2023 – 10    06-03-2023   2       3
2023 – 11    13-03-2023   3       4
2023 – 12    20-03-2023   1       1
2023 – 13    27-03-2023   2       2
2023 – 14    03-04-2023   3       3
2023 – 16    17-04-2023   1       4 
2023 – 17    24-04-2023   2       1
2023 – 18    01-05-2023   3       2

Wk 2023-08 en 15 geen wedstrijden.
Bij verplaatste wedstrijden geldt de volgorde van de week waarin wordt  gespeeld.

 

60-jarig huwelijk Lei & Nel Koopmans-Bots

Op zondag 23 juli vieren Lei en Nel Koopmans-Bots uit Panningen dat ze zestig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Felicitaties voor Lei en Nel van alle leden en bestuur van de Senioren Biljart Bond “Maas en Peel”. Lei biljart bij SBV Koningslust in het derde team en is daar van de teamleider. Het diamantenpaar woont Schoolstraat 7-A2, 5981 AH. Telefoon 077-3074918. U kunt het diamanten paar ook per email feliciteren.