Jaarvergadering 2023

 De vergader-stukken die op de jaarvergadering behandeld worden kunt u via
onderstaande links bekijken of downloaden.
Voorstellen, reacties daarop aan het bestuur, kandidaatstelling voor het bestuur
kunnen dan via de teamleider(s) naar de secretaris van de S.B.B. MaasenPeel
worden gestuurd.
De vergaderstukken m.b.t. de financien worden op de vergadering uitgereikt.

Uitnodiging jaarvergadering 28-08-2023
2023 Notulen jaarvergadering 28082023
2023 Afscheid aftredende bestuursleden
2023 Agenda jaarvergadering 28082023 SBB Maas en Peel-v2
Notulen jaarvergadering 2022 SBB Maas en Peel
2023 01082023 Wedstrijdreglement 2022 versie 3 pdf
2023 Jaarverslag secretaris 2022-2023
2023 01082023 Wedstrijdleider jaarvergadering 2023-v22022 V
Verslag wedstrijdleider pk