Reglement aangepast

Het reglement van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel is naar aanleiding van de in de jaarvergadering van30 augustus 2021 en eerder genomen besluiten aangepast.
Artikel 26b is toegevoegd
Artikel 13 is gewijzigd.
In het menu ‘Reglement’ kunt u het reglement raadplegen en/of afdrukken. 
De teamleiders dienen het reglement bij de competitiewedstrijden bij zich te hebben.

Rabo ClubSupport

De opbrengst van de Rabo ClubSupport is bekend.

De door leden van de Rabobank op onze biljartbond uitgebrachte stemmen levert dit jaar toch weer een mooi bedrag op van € 151,37.

Bedankt voor uw stem!

Bestuur SBB Maas en Peel

Rabo ClubSupport

Nieuwe manier van stemmen voor Rabo ClubSupport!
Van 5 tot en met 25 oktober kun je stemmen.
Dat gaat dit jaar anders en makkelijker, namelijk via de Rabo App op je computer, tablet of telefoon. Je hebt geen stemcode nodig. Je krijgt vanzelf een melding in bankieren-app en stemt dan met een paarklikken op je favoriete clubs.
Je hebt 5 stemmen om te verdelen, maximaal twee per club. Let wel op want je stemmen worden pas geldig als je ze alle vijf verdeeld hebt.

Dus graag 2 stemmen voor onze Senioren Biljart Bond Peel en Maas!

Heeft u hulp nodig?
Neem even contact op met een van onze bestuursleden.

Alvast bedankt voor uw stem!

Competitie stilgelegd

Het coronavirus verspreidt zich zo snel dat de regering op maandag 28 september 2020 aanvullende maatregelen heeft uitgevaardigd.
Verder is op 30 september 2020 op aandringen van de kamer het dringend advies gegeven om mondkapjes te gaan dragen in alle publieke ruimtes en in de horeca.
Gezien het feit dat wij allen in de risicogroep vallen heeft het bestuur van de SBB Maas en Peel op 1 oktober 2020 het volgende besluit genomen:

Voorlopig wordt in de komende 3 weken (week 41 t/m 43) de competitie stilgelegd.
Na die drie weken zal er een nieuw besluit worden genomen over het vervolg van de competitie.

Het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel  

Secretaris SBB Maas en Peel

Wiel Henderikx neemt het secretariaat over van Piet Thijssen die bij de (digitale) jaarvergadering teruggetreden is uit het bestuur van onze bond.
Wiel is als volgt te bereiken:
E-mail: secretaris@sbbmaasenpeel.nl
E-mail: whenderikx@gmail.com
Telefoon: 077-3071119 of 06-20051801

De leden kunnen bij een eerstvolgende daarvoor geschikte gelegenheid afscheid nemen van Piet als secretaris.

Wedstrijdleider SBB Maas en Peel

Frans van der Velden van KBO Panningen is toegetreden tot het bestuur van onze biljartbond.
E-mail: frans.vd.velden@home.nl
Telefoon: 077-3074556
Hij neemt de functie wedstrijdleider competitie en persoonlijke kampioenschappen over van Piet Thijssen die na de (digitale) jaarvergadering teruggetreden is uit het bestuur.

Op een daarvoor geschikt moment kunnen de leden afscheid nemen van Piet en hem bedanken voor het vele werk voor onze vereniging.

Jaarvergadering SBB Maas en Peel

De op 31 uagustus 2020 geplande jaarvergadering gaat dit jaar NIET door.
Dit besluit is door het bestuur genomen vanwege het feit dat het coronavirus nog steeds onder ons is en dat wij toch alllemaal tot de risicogroep horen.

De vergaderstukken zullen binnenkort digitaal via e-mail naar de teamleiders worden gestuurd.
Eventuele voorstellen en bestuursvoordrachten kunnen dan ook digitaal aan het bestuur worden gericht.

Bestuur SBB Maas en Peel

Competitie voorlopig stil gelegd!

Het bestuur van SBB Maas en Peel heeft besloten om de competitie in ieder geval voor de komende 2 weken stil te leggen. Dit in verband met de maatregelen die er genomen moeten worden om het Coronavirus in te dammen.
Verder zijn al enkele speelaccommodaties voor de komende weken gesloten.

U wordt via deze website en/of via de teamleiders verder op de hoogte gehouden.

Bestuur Senioren Biljartbond Peel en Maas