Bestuur

Voorzitter Henny Pijnenburg
Prins Clausstraat 20
5981 XG  Panningen
077-3071423
06-497.689.18
hennyenila@gmail.com
Secretaris Wiel Henderikx
Brouwersweg 17
5981 NG  Panningen
077-307.11.19
06-200.518.01
secretaris@sbbmaasenpeel.nl
whenderikx@gmail.com
Penningmeester Jac Timmermans
Esdoornstraat 10
5995 AM  Kessel
077-462.23.44
06-505.54.711
jac.timmermans@home.nl
IBANnummer-NL85RABO-010.39.02.597
Wedstrijdleider Frans van der Velden
Competitie
Wedstrijdleider Frans van der Velden
Persoonlijk kampioenschap
Talmastraat 3
Assistent wedstrijdleider 5981 VJ  Panningen
Competitie 077-307.45.56
06-219.617.21
wedstrijdleider@sbbmaasenpeel.nl
frans.vd.velden@home.nl
Bestuurslid Vacature
Ereleden Jo Hilkens † Egchel
Jo Trienekens † Meijel
Leo Janssen Beringe
Toon Peeters Maasbree
Erevoorzitter Jac Habets Baarlo