Rabo ClubSupport

De opbrengst van de Rabo ClubSupport is bekend.

De door leden van de Rabobank op onze biljartbond uitgebrachte stemmen levert dit jaar toch weer een mooi bedrag op van € 151,37.

Bedankt voor uw stem!

Bestuur SBB Maas en Peel

Rabo ClubSupport

Nieuwe manier van stemmen voor Rabo ClubSupport!
Van 5 tot en met 25 oktober kun je stemmen.
Dat gaat dit jaar anders en makkelijker, namelijk via de Rabo App op je computer, tablet of telefoon. Je hebt geen stemcode nodig. Je krijgt vanzelf een melding in bankieren-app en stemt dan met een paarklikken op je favoriete clubs.
Je hebt 5 stemmen om te verdelen, maximaal twee per club. Let wel op want je stemmen worden pas geldig als je ze alle vijf verdeeld hebt.

Dus graag 2 stemmen voor onze Senioren Biljart Bond Peel en Maas!

Heeft u hulp nodig?
Neem even contact op met een van onze bestuursleden.

Alvast bedankt voor uw stem!

Competitie stilgelegd

Het coronavirus verspreidt zich zo snel dat de regering op maandag 28 september 2020 aanvullende maatregelen heeft uitgevaardigd.
Verder is op 30 september 2020 op aandringen van de kamer het dringend advies gegeven om mondkapjes te gaan dragen in alle publieke ruimtes en in de horeca.
Gezien het feit dat wij allen in de risicogroep vallen heeft het bestuur van de SBB Maas en Peel op 1 oktober 2020 het volgende besluit genomen:

Voorlopig wordt in de komende 3 weken (week 41 t/m 43) de competitie stilgelegd.
Na die drie weken zal er een nieuw besluit worden genomen over het vervolg van de competitie.

Het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel  

Ontwikkelingen competitie 2019-2020

Café Leanzo is Coronavrij

Goeije Meijel is 3 weken niet beschikbaar voor de seniorenbiljarters.
De wedstrijd Goejje 5 – Colé in de klasse C wordt (in goed onderling overleg tussen de teamleiders) gespeeld op woensdag 7 oktober.

(Tijdelijk) Stilleggen van de competitie.
Er zijn van enkele teamleiders en/of spelers enkele voorstellen gedaan. Deze zullen binnen het bestuur worden gesproken en het bestuur zal daar een beslissing over nemen.
Opmerking daarbij:
Het is te verwachten het het virus nog lang onder ons is.
Wanneer wij ons aan de basisregels houden, is er nog veel mogelijk.

Wanneer er accommodaties zijn waar de anderhalve meter maatregel niet geborgd kan worden dan zal betreffende accommodatiehouder dat schriftelijk aan het bestuur kenbaar moeten maken.
De teamleiders is in een vroeg stadium daar aandacht voor gevraagd.

Ondertussen (vandaag 30-09-2020) is door de ministerpresident een advies uitgevaardigd over het dragen van een mondmasker.
Iedere speler kan dus in iedere speelruimte ervoor kiezen wel dan niet het mondmasker te dragen.

Het bestuur van de SBB Maas en Peel verzoekt alle leden zich aan de regels te houden>
De verantwoording ligt niet alleen bij het bestuur.
Reis niet samen naar de wedstrijden. Als er samen wordt gereisd dan dienen de chauffeur en de spelers zich aan de richtlijnen te houden: Mondkapjes, desinfecteren enz.

Namens het bestuur
Wiel Henderikx (secretaris)
Frans van der Velden (wedstrijdleider)