Aandachtspunten !!

aandachtspuntenDames en Heren biljart(sters)ers,

Bij deze willen we nog enkele aandachts- punten onder Uw belangstelling brengen.

Contributie

Maak s.v.p. de contributie over vóór aanvang van het nieuwe seizoen. Dit kan eventueel ook op de jaarvergadering.

Als U de contributie overmaakt per bank;

  • Vermeldt bij het overmaken de naam en kenmerk van het team.
  • Tevens de namen en lidnummers van de desbetreffende speler(ster)s.

Bankrelatie: Rabobank “Peel, Maas en Leudal”.

IBAN-nummer: NL 85 RABO 010.390.25.97 t.n.v. SBB Maas en Peel.

.

Problemen met IBAN (International Bank Account Number)

Heeft U problemen met het IBAN-nummer dan kunt U hier meer informatie vinden. Weet U het IBAN-nummer niet meer of moet U geld overmaken naar iemand anders zijn rekening kunt U hier het oude banknummer invullen en het nieuwe IBAN-nummer verschijnt in beeld.

Team opgave

Nog t./m. maandag 11 augustus kunnen de teamleiders hun team aanmelden voor de nieuwe competitie die op maandag 22 september van start gaat. Tegen het einde van week 33 is de competitie dan in Biljart Point ingevoerd en voor eenieder zichtbaar.

Algemene jaarvergadering

Op maandag 25 augustus 2014 is de algemene jaarvergadering van de S.B.B. “Maas en Peel”. Deze keer is de jaarvergadering in Restaurant-Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a, 5991 AX, in Baarlo. De aanvang is om 14.00 uur. U bent allen van harte welkom.