Verhoging nieuwe speler

Aan het menu ‘Competitie seizoen 2019-2020’ is een submenu toegevoegd: ‘Wijziging nieuwe speler seizoen 2019-2020’
Graag hiermee rekening houden.
In Biljartpoint worden de wijzigingen ook direct doorgevoerd.
Let op: Door deze aanpassing, hoe klein ook van aard, kan wel een wijziging van de spelersvolgorde binnen het team tot gevolg hebben.

Veranderingen competitie 2019-2020

Let op!
Op het laatste moment zijn er wijzigingen aangebracht in de teams.
Raadpleeg voorafgaand aan de te spelen wedstrijd de teamsamenstelling.
De wedstrijdleider kan niet voor maandag 16 september 2019 de door de teamleiders doorgegeven wijzigingen in BiljartPoint doorvoeren.

15-09-2019
Wanneer u op de website van BiljartPoint bent, ziet u de volgende snelkoppeling staan:
Mededelingen, wijzigingen, aanpassingen, competitie.
Wanneer u die op die snelkoppeling klikt komt u terecht op onze eigen website van SBB Maas en Peel, pagina ‘Mededelingen’
Voorlopig worden de wijzigingen nu op de pagina ‘Mededelingen’ gezet.
Gelieve hier rekening mee te houden. 

Volgorde van spelen in het seizoen 2019-2020 en dubbelspelen

De wedstrijdleider Piet Thijssen heeft alle teamleiders onderstaand bericht gestuurd.
De meegezonden bijlagen kunt u in Pdf-formaat downloaden en afdrukken vanuit het menu ‘Competitie 2019-2020’

Beste teamleiders,

Het bestuur heeft besloten om met ingang van de nieuwe competitie 2019-2020 de spelersvolgorde volgens schema te laten plaatsvinden.
De bedoeling is om te rouleren in de volgorde van spelen zodat niet altijd dezelfde spelers de laatste partijen moeten spelen.
S.v.p. het schema bij de wedstrijden bij de hand te houden.

Ook is de lijst van spelers die geen dubbelpartij kunnen of willen spelen meegestuurd.
Als er binnen jullie teams nog niet genoemde spelers zijn die geen dubbelpartij kunnen of willen spelen, dit z.s.m. aan mij doorgeven.

Met vriendelijke groet,
Piet Thijssen
Wedstrijdleider en Secretaris SBB Maas en Peel

 

 

 

Inschrijving teams competitie 2019-2020

Zoals u kunt zien zijn de ingeschreven teams in BiljartPoint verwerkt.
Wanneer u in het hoofdmenu van onze website op ‘BiljartPoint’ klikt hebt u daar de mogelijkheid om de teams te raadplegen.

Binnenkort kunt U printbestanden van de teams downloaden via onze website.

Aandacht gevraagd voor de betaling van de contributie!
Voor zover de contributie nog niet betaald is, dienen de teamleiders ervoor te zorgen, dat die vóór de jaarvergadering is bijgeschreven op de bankrekening van SBB Maas en Peel, zie de inschrijving. Betaling per kas is niet meer mogelijk.