Secretaris SBB Maas en Peel

Wiel Henderikx neemt het secretariaat over van Piet Thijssen die bij de (digitale) jaarvergadering teruggetreden is uit het bestuur van onze bond.
Wiel is als volgt te bereiken:
E-mail: secretaris@sbbmaasenpeel.nl
E-mail: whenderikx@gmail.com
Telefoon: 077-3071119 of 06-20051801

De leden kunnen bij een eerstvolgende daarvoor geschikte gelegenheid afscheid nemen van Piet als secretaris.

Wedstrijdleider SBB Maas en Peel

Frans van der Velden van KBO Panningen is toegetreden tot het bestuur van onze biljartbond.
E-mail: frans.vd.velden@home.nl
Telefoon: 077-3074556
Hij neemt de functie wedstrijdleider competitie en persoonlijke kampioenschappen over van Piet Thijssen die na de (digitale) jaarvergadering teruggetreden is uit het bestuur.

Op een daarvoor geschikt moment kunnen de leden afscheid nemen van Piet en hem bedanken voor het vele werk voor onze vereniging.

Jaarvergadering SBB Maas en Peel

De op 31 uagustus 2020 geplande jaarvergadering gaat dit jaar NIET door.
Dit besluit is door het bestuur genomen vanwege het feit dat het coronavirus nog steeds onder ons is en dat wij toch alllemaal tot de risicogroep horen.

De vergaderstukken zullen binnenkort digitaal via e-mail naar de teamleiders worden gestuurd.
Eventuele voorstellen en bestuursvoordrachten kunnen dan ook digitaal aan het bestuur worden gericht.

Bestuur SBB Maas en Peel

Competitie voorlopig stil gelegd!

Het bestuur van SBB Maas en Peel heeft besloten om de competitie in ieder geval voor de komende 2 weken stil te leggen. Dit in verband met de maatregelen die er genomen moeten worden om het Coronavirus in te dammen.
Verder zijn al enkele speelaccommodaties voor de komende weken gesloten.

U wordt via deze website en/of via de teamleiders verder op de hoogte gehouden.

Bestuur Senioren Biljartbond Peel en Maas

Uit de bestuursvergadering van 11-02-2019

 1. Dubbelspelen.
  Opnieuw aandacht gevraagd voor de volgorde van spelen!
 2. Jaarvergadering 2019.
  Reserveer alvast maandag 26 augustus 2019 in uw agenda
 3. AVG. Privacyverklaring.
  Concept is goedgekeurd. Gekeken wordt nog naar eventuele aanpassingen. Daarna publicatie op onze website.
 4. Indeling teams in diverse poules seizoen 2019-2020.
  Begin augustus zal de wedstrijdleider na opgave van de teams een voorstel doen voor de indeling in de diverse poules.

Informatie bestuur

Mededelingen van het bestuur worden geplaatst in het menu ‘Mededelingen’

Voor de komende PK 2018 is een apart menu aangemaakt. Op die site en de submenu’s wordt alle informatie over de PK 2018 geplaatst.

 

Informatie uit de Algemene jaarvergadering van 27 augustus 2018

Bestuur:

De erevoorzitter Jac Habets legt zijn bestuursfunctie na 26 jaar neer.
Henny Pijnenburg van KBO Panningen meldt zich aan voor een bestuursfunctie.

Competitie:
De wedstrijden in Poule A zullen aanvangen om 13:00 uur in plaats van 13:30 uur.

7 Spelers zijn vrijgesteld van het spelen van een dubbelpartij. Zie ‘Informatie Teams en wedstrijdprogramma.
De teamleiders worden verzocht hier rekening mee te houden.