Spelen dubbele partij

                                               Spelen dubbel partij.

Onlangs is een wedstrijd gespeeld waar een verkeerde speler een dubbele partij gespeeld heeft. Dat heeft tot gevolg dat een eventueel gewonnen partij als verloren beschouwd wordt en gaan de punten naar de tegenpartij en bij het eigen team worden de punten in mindering gebracht.

Aandacht voor het volgende:

De teamleiders dienen het reglement altijd (digitaal) bij zich te hebben. Wanneer er voor aanvang van de wedstrijden problemen zijn met de bezetting en er niet volgens de regels gespeeld kan worden, dan dient vooraf met de wedstrijdleider en/of reserve wedstrijdleider contact te worden opgenomen. Een optie kan dan zijn dat de wedstrijd wordt uitgesteld naar een andere datum.

Voor de duidelijkheid zie hieronder artikel 10 van het wedstrijdreglement.

  1. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits onvoorziene omstandigheden. Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde wedstrijd als verloren te be-schouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben gewonnen, wordt de uitslag 5-4.

 

 

Competitie stilgelegd

Het coronavirus verspreidt zich zo snel dat de regering op maandag 28 september 2020 aanvullende maatregelen heeft uitgevaardigd.
Verder is op 30 september 2020 op aandringen van de kamer het dringend advies gegeven om mondkapjes te gaan dragen in alle publieke ruimtes en in de horeca.
Gezien het feit dat wij allen in de risicogroep vallen heeft het bestuur van de SBB Maas en Peel op 1 oktober 2020 het volgende besluit genomen:

Voorlopig wordt in de komende 3 weken (week 41 t/m 43) de competitie stilgelegd.
Na die drie weken zal er een nieuw besluit worden genomen over het vervolg van de competitie.

Het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel  

Teams Poule A B en C 2020-2021

Vandaag is de teamsamenstelling gepubliceerd>
Deze kunt u raadplegen en/of afdrukken via het menu ‘competitie 2020-2021’

Komende week zal ook publicatie plaatsvinden van de spelers die geen dubbelpartij kunnen/mogen spelen.
Alle teamleiders worden verzocht de namen uiterlijk deze week toe te sturen, althans dat nog niet gedaan is.
S.v.p. schriftelijk via het e-mailadres: wedstrijdleider@sbbmaasenpeel.nl

Competitie start op 21 september

De gegevens en informatie over de competitie kunt u raadplegen via het menu ‘Competitie 2020-2021’.

Verder is er een menu toegevoegd “Covid-19 protocol biljarten”.
De gegevens zullen regelmatig worden geactualiseerd.
Dus kijk daar regelmatig naar.

De teamleiders dienen nog voor aanvang van de competitie de namen van de spelers door te geven die geen dubbelpartij mogen of kunnen spelen.
De lijst zal ook in het menu ‘Competitie 2020-2021’ worden opgenomen.
S.v.p. doorgeven naar e-mail wedstrijdleider@sbbmaasenpeel.nl

.