Competitie stilgelegd

Het coronavirus verspreidt zich zo snel dat de regering op maandag 28 september 2020 aanvullende maatregelen heeft uitgevaardigd.
Verder is op 30 september 2020 op aandringen van de kamer het dringend advies gegeven om mondkapjes te gaan dragen in alle publieke ruimtes en in de horeca.
Gezien het feit dat wij allen in de risicogroep vallen heeft het bestuur van de SBB Maas en Peel op 1 oktober 2020 het volgende besluit genomen:

Voorlopig wordt in de komende 3 weken (week 41 t/m 43) de competitie stilgelegd.
Na die drie weken zal er een nieuw besluit worden genomen over het vervolg van de competitie.

Het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel  

Teams Poule A B en C 2020-2021

Vandaag is de teamsamenstelling gepubliceerd>
Deze kunt u raadplegen en/of afdrukken via het menu ‘competitie 2020-2021’

Komende week zal ook publicatie plaatsvinden van de spelers die geen dubbelpartij kunnen/mogen spelen.
Alle teamleiders worden verzocht de namen uiterlijk deze week toe te sturen, althans dat nog niet gedaan is.
S.v.p. schriftelijk via het e-mailadres: wedstrijdleider@sbbmaasenpeel.nl

Competitie start op 21 september

De gegevens en informatie over de competitie kunt u raadplegen via het menu ‘Competitie 2020-2021’.

Verder is er een menu toegevoegd “Covid-19 protocol biljarten”.
De gegevens zullen regelmatig worden geactualiseerd.
Dus kijk daar regelmatig naar.

De teamleiders dienen nog voor aanvang van de competitie de namen van de spelers door te geven die geen dubbelpartij mogen of kunnen spelen.
De lijst zal ook in het menu ‘Competitie 2020-2021’ worden opgenomen.
S.v.p. doorgeven naar e-mail wedstrijdleider@sbbmaasenpeel.nl

.