Volgorde spelen tweede helft competitie 2021 – 2022

Heren biljarters:

Onlangs is gebleken dat er verschil van mening was t.a.v. de volgorde van spelen.                     Ter verduidelijking is het schema van de te spelen wedstrijden in de tweede helft van de competitie hieronder bijgevoegd. Indien men van deze volgorde af wil wijken dan dient men een  dag van te voren contact op te nemen met de tegenpartij en moeten beide partijen het eens zijn.  Komt men niet tot een overeenstemming dan geldt onderstaand schema.

Ronde: Week: Volgorde spelen:
   12    4     4 – 1 – 2 – 3   
   13    5     1 – 2 – 3 – 4
   14    6     2 – 3 – 4 – 1
   15    7     3 – 4 – 1 – 2
   16    8     4 – 1 – 2 – 3
   17    10     1 – 2 – 3 – 4
   18    11     2 – 3 – 4 – 1
   19    12     3 – 4 – 1 – 2
   20    13     4 – 1 – 2 – 3 
   21    14     1 – 2 – 3 – 4
   22    15     2 – 3 – 4 – 1