Rabobank Clubkas Campagne 2018

Als u nog geen lid bent van de Rabobank en u wilt uw stem graag uitbrengen op de Senioren Biljart Bond Maas en Peel, dan moet u lid zijn van de Rabobank. Het lidmaatschap moet vóór 1 januari 2018 zijn aangevraagd. Bent u rekeninghouder bij de Rabobank wil dat nog niet zeggen dat u automatisch lid bent van de Rabobank .Het lidmaatschap moet extra worden aangevraagd. De aanvraag is geheel gratis en verplicht u tot niets! Periodiek ontvangt u een uitgave van “Dichterbij”, een info-bulletin van uw Bank uit uw Regio. Een simpel telefoontje naar de bank is al voldoende. 1 januari komt ras
naderbij, dus meldt u snel aan. Heeft u een en/of-rekening, dan kunt u beiden afzonderlijk het lidmaatschap aanvragen.
SBB Maas en Peel telt op uw stem..!

Namens het bestuur alvast bedankt,
Jac Timmermans (uw penningmeester)