OPROEP VAN HET BESTUUR

In verband met het aftreden van onze webmaster en tevens wedstrijdleider de heer Leo van de Boel, roept het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel kandidaten op om te reageren op de vacature van wedstrijdleider en of webmaster.

Graag uw reacties naar onze secretaris de heer Piet Thijssen.

Telefoon 077-3073961   Mobiel 06-10546657   Email piet.thijssen@hetnet.nl