Ontwikkelingen competitie 2019-2020

Café Leanzo is Coronavrij

Goeije Meijel is 3 weken niet beschikbaar voor de seniorenbiljarters.
De wedstrijd Goejje 5 – Colé in de klasse C wordt (in goed onderling overleg tussen de teamleiders) gespeeld op woensdag 7 oktober.

(Tijdelijk) Stilleggen van de competitie.
Er zijn van enkele teamleiders en/of spelers enkele voorstellen gedaan. Deze zullen binnen het bestuur worden gesproken en het bestuur zal daar een beslissing over nemen.
Opmerking daarbij:
Het is te verwachten het het virus nog lang onder ons is.
Wanneer wij ons aan de basisregels houden, is er nog veel mogelijk.

Wanneer er accommodaties zijn waar de anderhalve meter maatregel niet geborgd kan worden dan zal betreffende accommodatiehouder dat schriftelijk aan het bestuur kenbaar moeten maken.
De teamleiders is in een vroeg stadium daar aandacht voor gevraagd.

Ondertussen (vandaag 30-09-2020) is door de ministerpresident een advies uitgevaardigd over het dragen van een mondmasker.
Iedere speler kan dus in iedere speelruimte ervoor kiezen wel dan niet het mondmasker te dragen.

Het bestuur van de SBB Maas en Peel verzoekt alle leden zich aan de regels te houden>
De verantwoording ligt niet alleen bij het bestuur.
Reis niet samen naar de wedstrijden. Als er samen wordt gereisd dan dienen de chauffeur en de spelers zich aan de richtlijnen te houden: Mondkapjes, desinfecteren enz.

Namens het bestuur
Wiel Henderikx (secretaris)
Frans van der Velden (wedstrijdleider)