Nieuwe wedstrijd-programma’s

Let Op 
In het menu  Competitie 2023 – 2024  zijn de nieuwe wedstrijdprogramma’s  en de teamsamenstellingen van de teams 2023-2024 nu zichtbaar.
De wijzigingen zijn door de competitieleider in biljartpoint verwerkt.
Dit i.v.m de wijzigingen in de teamsamenstelling van de teams van de B.C. Sportcenter De Berckt 1 – 2 – 3  en de daaraan gekoppelde wedstrijdprogramma’s in de a-b-c klasse.