Jaarvergadering 2022

                      Wilt u de datum van de jaarvergadering alvast noteren.

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 29 augustus 2022.    De concept-statuten zal bij de uitnodiging met de agenda worden verstuurd.

Bij de uitnodiging die voor de vergadering zal worden gestuurd, zal een machtiging t.a.v de concept statuten worden gevoegd om een lid te laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Het vertegenwoordigde lid kan dan namens het afwezige lid stemmen.

Tevens verzoeken wij de teamleiders de teamsamenstelling van de A, B en C klasse voor 1 augustus 2022 in te dienen.