Jaarvergadering 2021

De jaarvergadering 2021 wordt dit jaar gehouden op:
Maandag 30 augustus 2021 in De Sprunk, Koningslust.

De agenda met vergaderstukken wordt medio augustus naar de teamleiders gestuurd.
Op deze website zullen de documenten dan ook in een apart menu zijn te raadplegen, met uitzondering van het financieel gedeelte.

In verband met de coronamaatregelen kunnen er maximaal 60 personen op 1,5 meter aanwezig zijn.

Het formulier waarmee men zich kan aanmelden wordt met de vergaderstukken meegestuurd. 
Het bestuur verwacht van ieder voor de competitie aangemeld team minimaal 1 deelnemer.
Wanneer het aantal aanmelding boven de 60 uitkomt, zal naar rato van het aantal leden van een vereniging de aanmelding worden gehonoreerd.
Jammer, maar het is nu niet anders.

Wiel Henderikx
Secretaris SBB Maas en Peel