Covid-19 Protocol biljarten

Covid-19 Protocol biljarten

Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen)

 • Was voor en na het spelen je handen;
 • Schud geen handen;
 • Na toiletbezoek verplichten handen wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;
 • Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.

 Protocol wedstrijden

Dit is afgeleid van het protocol dat de KNBB met RIVM, Horeca nederland en andere landelijke organisaties op sportgebied

De volgende uitgangspunten gelden voor alle wedstrijden:

 • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
 • Arbiter houdt zoveel als mogelijk afstand. Alleen wanneer 1,5 meter de sportbeoefening/verloop van een wedstrijd in de weg staat mag er van afgeweken worden;.
 • mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers, tellers, wedstrijdleiders en alle overige aanwezigen gedragen worden;.
 • Spelers mogen handschoenen dragen tijdens het spelen;
 • Het materiaal zoals toetsenbord dient vooraf te worden gedesinfecteerd;
 • Er moeten stoelen voor spelers, arbiter en schrijver aanwezig zijn. Met inachtneming van de voorschriften van 1,5 m of afscheiding via bijv. een kuchscherm.
 • De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

Protocol speellocaties

 De door de overheid genomen maatregelingen dienen te worden opgevolgd, zoals:

 • Registratie van de spelers. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de teamleider van het thuisspelende team
 • Aan alle spelers dient te worden gevraagd of zij coroma gerelateerde klachten hebben.
 • Bij binnenkomst van de accommodatie moet er de gelegenheid zijn om de handen te desinfecteren.
 • De speeltafel, biljartballen, hulpstukken enz. dienen voorafgaand aan de wedstrijden en na afloop te worden gedesinvecteerd.

Vervoer van en naar speellocatie
Neem hierbij de overheids maatregelingen in acht.
Beperk het samen reizen.

Verloop competitie
Mocht een wedstrijd niet door kunnen gaan vanwege een Corona besmetting binnen het team, dient in overleg met de wedstrijdleider competitie een nieuwe speeldatum te worden vastgesteld.
Bij onevenredige verstoring van het competitieverloop zal de wedstrijdleider competitie na overleg met het bestuur een beslissing nemen over het (tijdelijk) stilleggen van de competitie.