Covid-19-Mededelingen

21-09-2021                                                                                                                          Met ingang van 25-09-2021 is coronabewijs verplicht in horeca accommodaties.          E-mail aan alle teamleiders van Poule A, B en C

Beste teamleider,
Aandacht voor het volgende:
Met ingang van 25 september dienen alle spelers in het bezit te zijn van een Coronabewijs om toegang te krijgen tot onder meer de meeste biljartaccommodaties.

Graag dit onder de aandacht van alle teamleden brengen.
Coronabewijs:
Om te laten zien dat je:
Gevaccineerd bent
of
Het coronavirus hebt gehad
Is een van de hiervoor genoemde opties voor u niet van toepassing, dan:
Dient u een geldig testbewijs in het bezit hebben.
Bij de uitslag van de test kunt u de benodigde QR-code ontvangen.

Van deelname aan een competitiewedstrijd uitgesloten:
Spelers die aan het bovenvermelde niet (kunnen) voldoen mogen niet deelnemen aan de competitiewedstrijden.
In de bijlage kunt u zien hoe u het coronabewijs in uw bezit kunt krijgen.
Namens het bestuur van de SBB Maas en Peel.
(De tekst van de bijlage zie bij de berichten in het hoofdmenu.)

28-01-2021
Wij zijn nog niet van het Coronavirus bevrijd. Er zijn nog veel onzekerheden over de vaccinatie van onze risicogroep en de weg naar de anderhalve meter samenleving.

Het bestuur van SBB Maas en Peel heeft in haar online vergadering van dinsdag 26-01-2021 de navolgende besluiten genomen.
– De competitie wordt niet meer hervat. De 2e helft wordt dus niet meer gespeeld. 
– Er zullen geen Persoonlijke kampioenschappen worden georganiseerd in maart en april.
– Op 1 juni zal een beslissing worden genomen over de inschrijving competitie seizoen 2021-2022 en de uitgangspunten daarbij. (uitgangsmoyenne, verrekening betaalde contributie, wedstrijdaccommodaties) 

5-11-2020

De landelijke maatregelen zijn op 3-11-2020 aangescherpt.
Het bestuur van de SBB Maas en Peel zal binnenkort een besluit nemen over de voortgang van de competitie. Ook zal een besluit worden genomen over de Persoonlijke kampioenschappen.
De 1e helft van de competitie zal in ieder geval niet worden uitgespeeld.
Er zal dus t/m december niet in competitieverband worden gespeeld.

14-10-2020
Aan de spelers en accommodatie houders
Competitie ligt minimaal 4 weken langer stil!

In de persconferentie van 13 oktober zijn door Premier Rutte en Minister de Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd.

De landelijke maatregelen gelden voor vier weken vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel heeft besloten om de competitie ook in week 44 tot en met 47 stil te leggen.

In week 47 zal afhankelijk en onder voorbehoud van de dan geldende voorwaarden een beslissing worden genomen of en hoe de niet gespeelde wedstrijden ingepland kunnen worden.

De door het bestuur genomen beslissingen en informatie over het Covid-19 zullen voortaan worden gepubliceerd op onze website

 https://sbbmaasenpeel.nl/covid-19-mededelingen

en niet meer via de teamleiders worden verspreid.

Dus aan iedereen het verzoek om deze website regelmatig te raadplegen.

De overheid heeft stevige maatregelen getroffen die hopelijk leiden tot een zodanige afname van het aantal besmettingen, dat er op niet al te lange termijn weer gebiljart kan worden.

Het bestuur wenst alle spelers, accommodatie houders heel veel sterkte toe in de komende periode