Ronde 7 week 2021 – 45

Ronde 7 week 2021 – 45      
       
Hoogste serie Week 2021–45 Ronde 7 Caramboles
Poule Speler Organisatie Aantal
Poule-A Frans Tijssen D’n Binger 49
Poule-B Jos Stammen Seniorenvereniging Kepel 3 14
Poule-C Mart Gommans D’n Binger 4 10
Poule C Lei Koopmans  SvB Koningsliust 10
       
Kortste partij Week 2021–45 Ronde 7 Beurten
Poule Speler Organisatie Aantal
Poule-A Frans Tijssen D’n Binger   8
Poule-B Andre Wetten  KBO De Ankerplaats 1 Grashoek 16
Poule-C Thei Pollaart SvB Koningslust 2 19
       
Hoogste serie Seizoen 2021 – 2022 Tot en met Ronde 7 Caramboles
Poule Speler Organisatie Aantal
Poule-A Frans Tijssen  SB D’n Binger 2 49
Poule-B Jan vd Pasch KBO Beringe 17
Poule-C Lei Amend Bc Sportcenter de Berckt 3  16
       
Kortste partij Seizoen 2021 – 2022 Tot en met Ronde 7 Beurten
Poule Speler Organisatie Aantal
Poule-A Frans Tijssen D’n Binger 2 8
Poule-B Mat Beurskens Seniorenverniging Kepel 3 14
Poule B  Jos Stammen Seniorenverniging Kepel 3 14
Poule-C Wim van Dommelen SvB Koningslust 2  19
Poule-C Jo Lormans KBO Beringe 3 19
Poule C  Thei Pollaart SvB Koningslust 2  19