Volgorde spelen tweede helft competitie 2021 – 2022

Heren biljarters:

Onlangs is gebleken dat er verschil van mening was t.a.v. de volgorde van spelen.                     Ter verduidelijking is het schema van de te spelen wedstrijden in de tweede helft van de competitie hieronder bijgevoegd. Indien men van deze volgorde af wil wijken dan dient men een  dag van te voren contact op te nemen met de tegenpartij en moeten beide partijen het eens zijn.  Komt men niet tot een overeenstemming dan geldt onderstaand schema.

Ronde: Week: Volgorde spelen:
   12    4     4 – 1 – 2 – 3   
   13    5     1 – 2 – 3 – 4
   14    6     2 – 3 – 4 – 1
   15    7     3 – 4 – 1 – 2
   16    8     4 – 1 – 2 – 3
   17    10     1 – 2 – 3 – 4
   18    11     2 – 3 – 4 – 1
   19    12     3 – 4 – 1 – 2
   20    13     4 – 1 – 2 – 3 
   21    14     1 – 2 – 3 – 4
   22    15     2 – 3 – 4 – 1

Nieuwe leden

Nieuwe leden.

Andermaal mogen we een tweetal nieuwe leden verwelkomen bij onze organisatie.                  Chris van der Weerden uit Meijel gaat vanaf 16 februari de 2e helft van de competitie spelen bij   D’n Binger 1 uit Meijel en Wim Meulendijks uit Meijel speelt eveneens de tweede helft van de competitie voor D’n Binger 1 uit Meijel.                                                                Aanvangsmoyenne voor Chris is 7.90 en 160 te maken caramboles. Aanvangsmoyenne voor Wim is 2.20 en 65 te maken caramboles.

Namens bestuur en leden van harte welkom en veel biljartplezier wensen wij jullie toe.

Zijn er nog biljarters of personen die het mooie biljartspel willen leren en zich aan willen sluiten bij onze organisatie, neem dan contact op met onze secretaris Dhr. Wiel Henderikx of per email, die U verdere uitleg en informatie kan verschaffen. Ook vrouwen zijn van harte welkom.

Overlijden Johan Aalderink

 

Heden het bericht ontvangen dat op 12 februari 2022 is overleden Johan Aalderink in de leeftijd van 75 jaar. Johan was biljarter bij KBO de Ankerplaats Grashoek.  

Bestuur en leden van Senioren Biljart Bond MaasenPeel wensen familie, vrienden en bekenden van Johan heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wijzigingen mutaties competitie 2021-2022

Verzoek aan de teamleiders.

Alle wijzigingen aangaande de competitie doorgeven aan de wedstrijdleider competitie Frans van der Velden.

Frans zorgt voor de aanpassingen in Biljartpoint en de correspondentie naar de teamleiders.

Wiel henderikx zorgt daarna, indien dat nodig is, voor aanpassing van de website www.sbbmaasenpeel.nl

 

 

 

Aanmelding teams competitie 2021-2022

Tot vanmorgen hebben zich 19 teams ingeschreven voor de komende competitie.
De inschrijvingen moeten vóór 1 augustus aanstaande bij de wedstrijdleider Frans van der Velden binnen zijn. Daarna zullen de teams worden ingedeeld in de Poule A, B of C.
Hopelijk kunnen wij straks weer van start gaan met in totaal 36 teams verdeeld over de 3 poules.
Is het team bekend? Geef dat zo vlug mogelijk door aan onze wedstrijdleider.

Ontwikkelingen competitie 2019-2020

Café Leanzo is Coronavrij

Goeije Meijel is 3 weken niet beschikbaar voor de seniorenbiljarters.
De wedstrijd Goejje 5 – Colé in de klasse C wordt (in goed onderling overleg tussen de teamleiders) gespeeld op woensdag 7 oktober.

(Tijdelijk) Stilleggen van de competitie.
Er zijn van enkele teamleiders en/of spelers enkele voorstellen gedaan. Deze zullen binnen het bestuur worden gesproken en het bestuur zal daar een beslissing over nemen.
Opmerking daarbij:
Het is te verwachten het het virus nog lang onder ons is.
Wanneer wij ons aan de basisregels houden, is er nog veel mogelijk.

Wanneer er accommodaties zijn waar de anderhalve meter maatregel niet geborgd kan worden dan zal betreffende accommodatiehouder dat schriftelijk aan het bestuur kenbaar moeten maken.
De teamleiders is in een vroeg stadium daar aandacht voor gevraagd.

Ondertussen (vandaag 30-09-2020) is door de ministerpresident een advies uitgevaardigd over het dragen van een mondmasker.
Iedere speler kan dus in iedere speelruimte ervoor kiezen wel dan niet het mondmasker te dragen.

Het bestuur van de SBB Maas en Peel verzoekt alle leden zich aan de regels te houden>
De verantwoording ligt niet alleen bij het bestuur.
Reis niet samen naar de wedstrijden. Als er samen wordt gereisd dan dienen de chauffeur en de spelers zich aan de richtlijnen te houden: Mondkapjes, desinfecteren enz.

Namens het bestuur
Wiel Henderikx (secretaris)
Frans van der Velden (wedstrijdleider)