Volgorde van spelen bij een gelijk aantal te maken caramboles

Wanneer binnen een team meerdere spelers een gelijk aantal caramboles moeten maken, dan is de juiste volgorde gebaseerd op het moyenne van de betreffende speler.
Om vergissingen te voorkomen wordt de teamleider van het thuis- en uitspelend team dit voor aanvang van de wedstrijd te controleren.
De teamleider van het thuisspelend team kan als hulpmiddel ook van te voren een afdruk maken van het wedstrijdformulier vanuit BiljartPoint..