Start competitie

Het nieuwe biljartseizoen 2013 – 2014 staat weer voor de deur voor de 39 spelende teams van de SBB “Maas en Peel” die 21 jaar geleden werd opgericht. Vanaf eind september worden weer de benodigde punten bij elkaar geschraapt waarna aan het eind van het seizoen, eind april/begin mei de winnaars worden bekend gemaakt van de drie speelklasse. Vanaf half december tot half januari wordt de competitie een viertal weken onderbroken voor het P.K.-toernooi.

Nieuwe leden zijn te allen tijde welkom bij een van de biljartorganisaties die spelen in de SBB “Maas en Peel” . Aanmelden kan bij een van de teamleiders en anders kan er contact worden opgenomen met de Heer Piet Thijssen piet.thijssen@hetnet.nl

Het bestuur van de SBB “Maas en Peel” wenst een ieder héél veel succes en speelplezier in dit nieuwe biljartseizoen.