Openingstijd “Biej Ton en Marij”

Biej Ton en Marij  KesselDames en heren biljarters,

Verzoek van Ton en Marij uit Kessel aan alle leden van de Senioren Biljart Bond “Maas en Peel”. Zij laten weten dat om organisatorische reden vanaf maandag 9 maart 2015 het café en biljartzaal pas om 13.15 uur worden geopend. U kunt dus niet eerder terecht. Gelieve hiervan nota te nemen. Namens Ton en Marij dank voor jullie medewerking en begrip.