Open-Driebanden Kessel

ballen met keuBeste biljarters,

Ook in 2014 vindt in Kessel weer het Open Kampioenschap Driebanden plaats. Dit kampioenschap waaraan maximaal 50 biljarters kunnen deelnemen wordt gespeeld in café “Bie Ton en Marij” (voorheen De Maasoever) aan de Dorpstraat 36, 5995 AZ te Kessel en de organisatie is in handen van Biljartver eniging “De Maasoever”. De voorrondes zijn van 12 mei tot en met 31 mei 2014. De finales zijn gepland op 04 t/m 07 juni 2014.

Speeldagen

Naast de fel begeerde wisselbeker, zal het prijzengeld dit jaar bestaan uit het inschrijfgeld. Bij inschrijving kan eenieder aangeven naar welke speeldag de voorkeur uitgaat, maar om de (indeling van de) wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij eenieder aan te geven op welke speeldag men absoluut niet kan spelen. Iedere dag kan er gespeeld worden met uitzondering van de dinsdag en de zondag.

Uiterlijke inschrijfdatum is 26 april 2014.

Inschrijven doe je voor slechts   € 10,-.

Voor meer info kunnen jullie terecht bij:

Jacques van den Beuken: velasjacques@gmail.com

John Timmermans: jeeteemusic@home.nl