Jaarvergadering 2020

De jaarvergadering die gepland was op maandag 31 augustus 2020 gaat vanwege Covin-19 niet door.

De vergaderstukken die op de jaarvergadering behandeld zouden worden zijn digitaal aan de teamleiders gezonden.
Het verzoek is om deze te bespreken binnen het team.
Reacties daarop, voorstellen aan het bestuur, kandidaatstelling voor het bestuur en dergelijke kunnen dan via de teamleider(s) naar de secretaris van de VBB Maas en Peel worden gestuurd.

Met uitzondering van het financieel verslag 2019-2020 en de begroting 2020-2021, kunt u via onderstaande links de overige vergaderstukken bekijken en/of downloaden.

agenda alg jaarverg 2020
notulen jaarvergadering 2019 dd 26-8-2019
verslag secretaris seizoen 2019-2020