Contributie overmaken

stempelOver op IBAN

Vanaf 1 augustus 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s binnen Europa.

Iedereen maakt dan gebruik van IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identificatie Code).

Op 1 augustus 2014 wordt dan ook het SEPA betalingssysteem (Single Euro Payments Area) ingevoerd. Door de komst van SEPA wordt het makkelijker om binnen de Europese Unie geld over te boeken.

Contributie

Onze penningmeester de Heer Jac Timmermans heeft een verzoek aan de teamleiders die de contributie per bank overmaken. Vermeldt bij het overmaken de naam en kenmerk van het team en tevens de namen en lidnummers van de desbetreffende spelers.

Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal
IBAN-Rekeningnummer: NL 85 RABO 0103.902.597
T.n.v. SBB Maas en Peel