Clubkas Campagne

Clubkas CampagneBeste biljarters,

Vanaf 10 maart tot 31 maart 2014 kunt U stemmen voor de Clubkas Campagne van de Rabobank Peel , Maas en Leudal. Alleen klanten die op 1 januari 2014 lid waren van deze bank kunnen 5 stemmen uitbrengen  via internet. Op 28 februari  jl. hebben deze leden een code ontvangen. We hopen dit jaar een mooi bedrag  bijeen te krijgen voor onze clubkas. Maar Uw hulp is daarvoor heel hard nodig.

….

Degene die niet via internet kan/wil  stemmen kan de code die hij heeft ontvangen inleveren bij een van onze bestuursleden. Zij zullen er dan voor zorgen dat Uw stem wordt uit gebracht op onze biljartbond. Tot 30 maart kan men de code inleveren. Zijn er nog vragen dan kunt U onze penningmeester Jac Timmermans om inlichtingen vragen. Jac is te bereiken op 077-462.23.44 of per email.

Druk op logo rabo clubkas campagneen je komt in het inlogscherm