Verhoging nieuwe speler

Aan het menu ‘Competitie seizoen 2019-2020’ is een submenu toegevoegd: ‘Wijziging nieuwe speler seizoen 2019-2020’
Graag hiermee rekening houden.
In Biljartpoint worden de wijzigingen ook direct doorgevoerd.
Let op: Door deze aanpassing, hoe klein ook van aard, kan wel een wijziging van de spelersvolgorde binnen het team tot gevolg hebben.

Inschrijven Competitie 2019-2020

Vóór 15 juli aanstaande dienen de teams voor de competitie 2019-2020 te worden opgegeven bij onze wedstrijdleider Piet Thijssen.
De teamleiders hebben hierover een e-mailbericht ontvangen.. 
De contributie dient per vereniging/team per bank worden overgemaakt op de bankrekening van SBB Maas en Peel.