Bestuurslid(leden) gezocht!

Het bestuur van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel roept kandidaten op zich te melden voor de nog openstaande vacature in het bestuur. De bestuurstaken kunnen dan beter worden verdeeld.
Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u contact opnemen met onze secretaris de heer Piet Thijssen.

Telefoon 077-3073961   Mobiel 06-10546657   Email piet.thijssen@hetnet.nl