Inschrijving teams competitie 2019-2020

Zoals u kunt zien zijn de ingeschreven teams in BiljartPoint verwerkt.
Wanneer u in het hoofdmenu van onze website op ‘BiljartPoint’ klikt hebt u daar de mogelijkheid om de teams te raadplegen.

Binnenkort kunt U printbestanden van de teams downloaden via onze website.

Aandacht gevraagd voor de betaling van de contributie!
Voor zover de contributie nog niet betaald is, dienen de teamleiders ervoor te zorgen, dat die vóór de jaarvergadering is bijgeschreven op de bankrekening van SBB Maas en Peel, zie de inschrijving. Betaling per kas is niet meer mogelijk.

Inschrijven Competitie 2019-2020

Vóór 15 juli aanstaande dienen de teams voor de competitie 2019-2020 te worden opgegeven bij onze wedstrijdleider Piet Thijssen.
De teamleiders hebben hierover een e-mailbericht ontvangen.. 
De contributie dient per vereniging/team per bank worden overgemaakt op de bankrekening van SBB Maas en Peel.

Verplaatsen van wedstrijden

In Poule B is de wedstrijd KBO Panningen 3 – Leanzo Grashoek 1 ronde 20 naar het einde van de competitie verzet. Dit is tegen het bepaalde in artikel 14 van het wedstrijdreglement.
Artikel 14:
14. Wanneer door omstandigheden een vastgestelde wedstrijd geen doorgang
kan vinden door vooraf bekende zaken, dan is het verhinderde team
gehouden de tegenpartij en de competitieleider hiervan uiterlijk één dag voor
de aanvang van de wedstrijd hiervan in kennis te stellen. Door de
wedstrijdleider zal in overleg een nieuwe datum worden vastgesteld. De
termijn waarin de uitgestelde wedstrijd zal moeten worden gespeeld, bedraagt
maximaal twee weken
. Alle uitgestelde wedstrijden dienen gespeeld te zijn
voordat de laatste twee ronden worden gespeeld