Jaarvergadering SBB Maas en Peel

De op 31 uagustus 2020 geplande jaarvergadering gaat dit jaar NIET door.
Dit besluit is door het bestuur genomen vanwege het feit dat het coronavirus nog steeds onder ons is en dat wij toch alllemaal tot de risicogroep horen.

De vergaderstukken zullen binnenkort digitaal via e-mail naar de teamleiders worden gestuurd.
Eventuele voorstellen en bestuursvoordrachten kunnen dan ook digitaal aan het bestuur worden gericht.

Bestuur SBB Maas en Peel

Competitie 2019-2020 beëindigd

Het bestuur van SBB Maas en Peel heeft besloten de competitie 2019-2020 niet verder uit te spelen.
De toestanden betreffende het corona virus dwingen ons hiertoe.
Dit betekent dat het momentele eindgemiddelde het nieuwe gemiddelde voor het komend seizoen zal zijn.
Is echter het gemiddelde van de 1e helft hoger, dan telt dit als nieuwe gemiddelde.