Indeling PK 2019 SBB Maas en Peel

In het hoofdmenu is voor de Persoonlijke kampioenschappen een apart menu toegevoegd.
Op deze site staat de indeling van de 12 poules met de locatie en dagen dat daar gespeeld wordt.
Ook staat op die site de link naar het afdrukbestand van de indeling en van het wedstrijdreglement.
Heel veel succes en een sportieve strijd toegewenst.

Verhoging nieuwe speler

Aan het menu ‘Competitie seizoen 2019-2020’ is een submenu toegevoegd: ‘Wijziging nieuwe speler seizoen 2019-2020’
Graag hiermee rekening houden.
In Biljartpoint worden de wijzigingen ook direct doorgevoerd.
Let op: Door deze aanpassing, hoe klein ook van aard, kan wel een wijziging van de spelersvolgorde binnen het team tot gevolg hebben.

Veranderingen competitie 2019-2020

Let op!
Op het laatste moment zijn er wijzigingen aangebracht in de teams.
Raadpleeg voorafgaand aan de te spelen wedstrijd de teamsamenstelling.
De wedstrijdleider kan niet voor maandag 16 september 2019 de door de teamleiders doorgegeven wijzigingen in BiljartPoint doorvoeren.

15-09-2019
Wanneer u op de website van BiljartPoint bent, ziet u de volgende snelkoppeling staan:
Mededelingen, wijzigingen, aanpassingen, competitie.
Wanneer u die op die snelkoppeling klikt komt u terecht op onze eigen website van SBB Maas en Peel, pagina ‘Mededelingen’
Voorlopig worden de wijzigingen nu op de pagina ‘Mededelingen’ gezet.
Gelieve hier rekening mee te houden.