Accommodatie Goejje Meijel

Van Goejje Meijel bericht ontvangen dat de in de komende 3 weken geplande competitiewedstrijden SBB Maas en Peel niet gespeeld kunnen worden in Goejje Meijel.
Dit in verband met de overheidsbeperkende maatregelen.

Er zullen zo vlug mogelijk nieuwe data worden gepland.