Aanvang wintertijd

wintertijdBij het begin van de zomertijd gaat de klok om 02:00 ‘s-nachts een uur vooruit naar 03:00 ‘s-nachts. Hierdoor is het ‘s-avonds langer licht en wordt er energie bespaard. Bij het begin van de wintertijd wordt de klok om 03:00 ‘s-nachts weer een uur teruggezet naar 02:00 ‘s-nachts. De wintertijd is eigenlijk de normale tijd. De zomertijd is de afwijkende tijd en wordt internationaal Daylight Saving Time genoemd. In de Europese Unie begint de zomertijd op de laatste  zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.


Vertaald: zondagochtend 26 oktober 2014 om 03.00 uur draaien we de klok één uur achteruit, zodat we op GMT+1 komen in plaats van GMT+2. Wie slim wil zijn en zijn of haar bed niet uit wil, verricht deze operatie het beste voor het slapen gaan en niet midden in de nacht. We gaan aldus één uur langer slapen, fuiven, biljarten, werken of andere leuke nachtelijke activiteiten ontwikkelen.