Aanpassingen

krijt bal modernDames en Heren biljarters,

Voor enkele spelers die als nieuw lid zijn begonnen aan de competitie en 5 ronden hebben gespeeld volgt er een aanpassing van het moyenne. Deze aanpassingen zijn te zien in de pagina mutaties. Door deze wijzigingen kan het voorkomen dat de te spelen wedstrijd volgorde in het team moet worden aangepast.

Spelerskaart

Ook moet de spelerskaart ( het briefje met namen dat men aan de tegenstander geeft bij aanvang van de wedstrijd) worden aangepast. Kijk op BiljartPoint of op de site van Senioren Biljart Bond “Maas en Peel” voor de laatste actuele moyenne’s, de te maken caramboles en de team samenstellingen.

Speler

Omdat het moyenne van speler Martinus Gorts met bondsnummer 2304 hoger is dan de bovengrens van de interval zijn de 5 gespeelde partijen herberekend met het voor deze speler nieuwe aantal te maken caramboles van 29 en een moyenne van 0.791. Dit volgens art. 7208 lid 2 van het CR.

Punten mindering/toegekend

Betreffende wedstrijden :

24-09-2013 – 1 – KBO Panningen 4 – De Zwaan Meijel

30-09-2013 – 2 – De Zwaan Meijel – De Maasoever Kessel 4

08-10-2013 – 3 – KBO Beringe 3 – De Zwaan Meijel

Punten die het systeem heeft afgenomen van speler 2304: -6

Punten die het systeem heeft toegekend aan de tegenstanders : 6

2 punten aan Gijs Poulissen van KBO Panningen 4

2 punten aan Sjra Jacobs van De Maasoever 4  Kessel

2 punten aan Lei Daniëls van KBO Beringe 3

paraaf 20, reglement SBB Maas en Peel

20. Ook worden bij nieuwe spelers, die na 5 partijen meer als 20% boven hun opgegeven gemiddelde hebben gespeeld, de in die gespeelde partijen behaalde matchpunten in mindering gebracht, en worden deze matchpunten toegekend aan de tegenstander van die betreffende partij, ook zal het moyenne worden herzien en naar boven worden bijgesteld.