Uitnodiging PK

kampioen logo
Beste teamleiders,
…………………………………………………….
Bijgevoegd treft u de uitnodiging en het reglement aan voor de Persoonlijke Kampioen schappen 2013 van de SBB Maas en Peel.
…..
Opgave
De voorronden worden gehouden op maandag 16 en dinsdag 17 december 2013 a.s.
Gelieve voor 1 december a.s. uw opgave aan mij te laten doen toekomen, bij voorkeur per email.

Opgave Persoonlijk Kampioenschap 2013 via email onder vermelding van Uw naam, lidnummer en het aantal te maken caramboles

……………………………………………………………………………………………………………………
Bijdrage
De bijdrage van de deelname van de opgegeven spelers kunt u per bank overmaken op onze rekening NL85 RABO 0103 9025 97 t.n.v. SBB Maas en Peel.
Contant kan ook eventueel bij ondergetekende.
..
………………………………………………………………………………………………………………….
Groet,
………………………………………………………………………………………………………………
Piet Thijssen
Secretaris SBB Maas en Peel
…………………………………………………………