Bestuur

Voorzitter Jac Habets
Wilhelminastraat 15
5991 AX  Baarlo
077-477.18.53
jfgmhabets@ziggo.nl
Secretaris Piet Thijssen
Prins Mauritsstraat 23
5981 BX  Panningen
077-307.39.61
06-105.46.657
piet.thijssen@hetnet.nl
Penningmeester Jac Timmermans
Esdoornstraat 10
5995 AM  Kessel
077-462.23.44
06-505.54.711
jac.timmermans@home.nl
IBANnummer-NL85RABO-010.39.02.597
Wedstrijdleider Piet Thijssen
Competitie
Wedstrijdleider Piet Thijssen
Persoonlijk kampioenschap
Prins Mauritsstraat 23
Assistent wedstrijdleider 5981 BX  Panningen
Competitie 077-307.39.61
06-105.46.657
piet.thijssen@hetnet.nl
Bestuurslid Wiel Henderikx
Brouwersweg 17
5981 NG  Panningen
077-307.11.19
whenderikx@gmail.com
Ereleden Jo Hilkens † Egchel
Jo Trienekens † Meijel
Leo Janssen Beringe
Toon Peeters Maasbree
Erevoorzitter Jac Habets Baarlo