Veranderingen competitie 2019-2020

Let op!
Op het laatste moment zijn er wijzigingen aangebracht in de teams.
Raadpleeg voorafgaand aan de te spelen wedstrijd de teamsamenstelling.
De wedstrijdleider kan niet voor maandag 16 september 2019 de door de teamleiders doorgegeven wijzigingen in BiljartPoint doorvoeren.

15-09-2019
Wanneer u op de website van BiljartPoint bent, ziet u de volgende snelkoppeling staan:
Mededelingen, wijzigingen, aanpassingen, competitie.
Wanneer u die op die snelkoppeling klikt komt u terecht op onze eigen website van SBB Maas en Peel, pagina ‘Mededelingen’
Voorlopig worden de wijzigingen nu op de pagina ‘Mededelingen’ gezet.
Gelieve hier rekening mee te houden.